20πῆρξαν στά χρόνια τοῦ βασιλιά Μαξιμιανοῦ τό ἔτος 300 μ.Χ. Αὐτοί ἦταν ἀδέλφια μεταξύ τους καί πατρίδα εἶχαν τή Γάγγρα τῆς Μ. Ἀσίας. Οἱ γονεῖς τους ἦταν εἰδωλολάτρες καί ὀνομάζονταν Φιλόθεος καί Εὐσεβία.
Ἀπό τούς τρεῖς, ὁ μέν Εὐστάθιος ἀσχολεῖτο μέ τά γράμματα, οἱ δέ δυό ἄλλοι ἀδελφοί μέ τό ἐπάγγελμα τοῦ πατέρα τους (πώληση φορεμάτων).
Στήν χριστιανική πίστη τούς ἔφερε ὁ πρεσβύτερος Ἀντιοχείας Λουκιανός, ἀφοῦ εἶχε συναντήσει τόν Φιλόθεο καί τόν Ἀνατόλιο σ’ ἕνα ταξίδι στήν Ἀνατολή. Τούς κατήχησε καί ὅταν ἔφτασαν στή Νικομήδεια βαπτίστηκαν ἀπό τόν ἐπίσκοπο Νικομήδειας Ἄνθιμο, ὁ ὁποῖος τόν μέν Φιλόθεο χειροτόνησε πρεσβύτερο, τό δέ Εὐστάθιο διάκονο.
Μετά τόν θάνατο τῶν γονέων τους, καταγγέλθηκαν στόν Μαξιμιανό καί ἀφοῦ ὑπέστησαν φρικτά βασανιστήρια, τελικά ἀποκεφαλίστηκαν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ