7ταν ὑπηρέτες καί ἀργότερα συνασκητές τῆς Ἁγίας Εὐγενίας, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν διά ξίφους στή Ρώμη.

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ