1ὐτοί πίστεψαν στόν Χριστό διά τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί μαρτύρησαν διά πυρός.

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ