ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Pin It

ΤΡΙΤΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ὁ Σεβ Μητροπολίτης μας κ Χρυσόστομος θα χοροστατήσει τοῦ Ὅρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ι. Ναόν Παναγίας Γοργοεπηκόου Σύμης, ὥρα 07:30.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Σύμης, ὥρα 07:30.
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος θά τελέσει τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό διά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τοῦ Φροντιστηρίου Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱ. Μονή Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 07:30.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γερασίμου Πεδίου Σύμης, ὥρα 07:30.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τό πανηγυρίζον Ἱ. Μονύδριον Ἁγίου Δημητρίου «Λάκκου» Σύμης, ὥρα 18:00.
ΣΑΒΒΑΤΟ 26η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Σύμης, ὥρα 07:30.
ΚΥΡΙΑΚΗ 27η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν τήν πρώτη Θεία Λειτουργία μετά τάς ἐκτεταμένας ἀνακαινιστικάς ἐργασίας εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, ὥρα 07:30.
ΔΕΥΤΕΡΑ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σύμης, ὥρα 07:30.
Εὐθύς μετά, θά μεταβῆ στόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὅπου θά προστῇ τῆς Πανηγυρικῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ Ἐθνικῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ