efxi

R01

R02

R03a

R04a

R05a

R06a

R07a

2018Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὀνομάζει τόν χωροχρόνο πού ζοῦμε «παρόντα αἰῶνα», διακηρύττουσα ὅτι χαρακτηρίζεται ἀπό φθορά καί θάνατο καί διά τοῦτο θά παρέλθει. Ἀκολουθεῖ ὅμως ὁ μέλλοντας αἰῶνας τῆς Βασιλείας «ἧς οὐκ ἔσται τέλος» Ἡ ἄπειρος ἀγάπη τοῦ Θεοῦ παραχωρεῖ στόν καθένα μας χρόνια, μῆνες, ἑβδομάδες, ἡμέρες, ὧρες καί λεπτά πρός σωτηρίαν. Ὁ «παρών αἰών» δίδεται ἀπό τόν Πανάγαθον Θεόν, πρός μετάνοιαν, προετοιμασίαν, καί οἰκειοποίησιν τῆς σωτηρίας, τήν ὁποία προσφέρει ὁ Ἀναστάς Κύριος, ἐντός τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας.
Αὐτήν, ἀλλά καί πλεῖστες ἄλλες σωτηριώδεις ἀλήθειες τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας διδάσκονται τά νέα παιδιά μας ἀπό τήν ἐποχή τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας στίς σχολικές αἴθουσες, καθ’ ὅτι ἡ παιδεία δέν ἔχει σκοπόν μόνον τήν παροχή γνώσεων, ἀλλά προπαντός «μετάληψις ἁγιότητος ἐστι», κατά τόν Ἱερόν Χρυσόστομο.


Ἔκτοτε, Ἐκκλησία καί Πολιτεία συνεργαζόμενες ἀπό κοινοῦ μέ σχέση συναλληλίας καί ἀλληλοσεβασμοῦ ἀντιμετώπιζαν καί διακονοῦσαν τίς πνευματικές καί ὑλικές ἀνάγκες τοῦ Λαοῦ μας. Σήμερα, στήν ἐλεύθερη πλέον Ἑλλάδα, ἡ Ορθόδοξη ἀγωγή τῶν νέων θεωρεῖται «σκοταδισμός» καί «μισαλλοδοξία», γεγονός πού ἐπιβεβαιώνει ὅτι πρωτίστως ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς μας εἶναι κρίση πνευματική. Δέν δημιουργοῦμε πλέον πρότυπα, οὔτε διατηροῦμε ἀρχές καί ἀξίες, ἀλλ’ ἀντιθέτως τίς ἀπαξιώνουμε, τίς ἀνατρέπουμε καί τίς κατεδαφίζουμε. Ἀλγεινό καί τρανό παράδειγμα, ὁ χῶρος τῆς παιδείας. Ἐκεῖ πραγματοποιοῦνται τόν τελευταῖο καιρό οἱ μεγάλες καί καθοριστικές ἀποδομήσεις, πού σχετίζονται μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας τοῦ παιδιοῦ, μέ τήν γνώση καί βίωση τῆς ἱστορίας, τῆς πίστεως, τῆς γλώσσας, τῆς ἀγάπης πρός τήν πατρίδα, πρός τίς ἀρχές τῆς Δημοκρατίας καί πρός τόν ἄνθρωπο.
Ἀπό τό ἀρξάμενον μάλιστα σχολικόν ἔτος, ἐφαρμόζεται ἕνα ἤδη ἀπαξιωμένο πολυθρησκειακό Πρόγραμμα Σπουδῶν γιά τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, χρηματοδοτημένο ἀπό ξένα κεφάλαια (Ε.Σ.Π.Α.), τό ὁποῖο ἀποδομεῖ τήν Ὀρθοδοξία καί ἀπεργάζεται τήν μετάλλαξη τοῦ σχολείου καί τοῦ κράτους μας σέ οὐδετερόθρησκα. Ἀπό τήν Γ΄ τάξη τοῦ Δημοτικοῦ, ἐντελῶς πρόωρα, οἱ μικροί Ὀρθόδοξοι μαθητές, πρίν ἀκόμη συνειδητοποιήσουν τήν ἔννοια τῆς θρησκείας, διδάσκονται ταυτόχρονα τίς πεποιθήσεις τῶν Χριστιανῶν, τῶν Μουσουλμάνων καί τῶν Ἑβραίων.
Μιά τέτοια πρακτική εἶναι παντελῶς ἀσύμφωνη μέ τήν δημοκρατία καί τή συνταγματική νομιμότητα, ἀφοῦ τά παιδιά τῶν ὀρθοδόξων γονέων, στήν πιό τρυφερή τους ἡλικία, ὑφίστανται αὐτήν τήν ψυχική ταλαιπωρία ἑνός ἰδεοληπτικοῦ ἐξαναγκασμοῦ τῆς συνειδήσεώς τους καί διδάσκονται, στό πλαίσιο τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὄχι τήν δική τους πίστη, ἀλλά ἕνα συνονθύλευμα θρησκειῶν.
Τό γεγονός αὐτό ἐκτός τοῦ ὅτι ἀποτελεῖ μιά ὁλοκληρωτική ἐπέμβαση τῆς πολιτείας σέ θέματα πίστεως καί διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας, συνιστᾶ καί μιά μεγάλη ἀδικία καί ἀνισότητα πού ὑφίστανται τά μικρά ὀρθόδοξα μέλη της, ἔναντι τῶν παιδιῶν τῶν Εβραίων, τῶν Μουσουλμάνων καί τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἑλλήνων, τά ὁποῖα, πολύ σωστά, μέ ἀπόφαση τοῦ ἰδίου Ὑπουργείου ἀπολαμβάνουν τό δικαίωμα τῆς διδασκαλίας τῆς ἀμιγῶς δικῆς τους πίστεως.
Ἔχομεν ὅλοι ἀνεξαιρέτως χρέος, νά ἐπαγρυπνοῦμε καί νά δίδωμεν «μάχας» πνευματικάς, διά νά ἀποκαθαρθῇ ἡ ὀρθόδοξη ἀγωγή ἀπό τίς ἰδεοληψίες, τίς μεθοδεύσεις καί τούς παιδαγωγικούς ἐρασιτεχνισμούς, τῶν δῆθεν ἐπίδοξων σωτήρων ἐκσυγχρονιστῶν καί ἀναβαθμιστῶν της. Διότι κατά προσφυεστάτη ρήση: «ἡ ὀρθοδοξία εἶναι ταυτόσημη μέ τήν Ἑλλάδα, δέν εἶναι ἰδεολογία, εἶναι ἱστορία, εἶναι πίστη, εἶναι παράδοση, εἶναι οἱ κοινές ρίζες αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, εἶναι ἀξίες, οἱ ὁποῖες χρειάζεται νά ὑπάρξουν, νά διατηρηθοῦν, γιά νά μπορεῖ νά διατηρηθεῖ καί ἡ πατρίδα μας». Εἰς τόν ἱερόν αὐτόν ἀγώνα δέ, ἄς ἔχωμεν τήν ἐνίσχυσιν καί προστασίαν τοῦ Παμμεγίστου Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου.
Τέλος, ὡς πνευματικός Πατήρ καί ἐλέῳ Θεοῦ Ποιμενάρχης τῆς θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης, στρέφομαι μέ πολλήν ἀγάπην εἰς τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῶν Νήσων μας, τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς τοῦ Ταξιάρχου μας Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, εὐχαριστῶντας ἕναν ἕκαστον διά τάς προσευχάς καί τάς εὐχάς του πρός ἀποκατάστασιν τῆς ὑγιείας μου. Ἀντεύχομαι εἰς πάντας, παρέχων καί ἐκζητῶν ἀμοιβαίως τάς προσευχάς καί τήν συγχώρησιν, εὐλογημένον τόν νέον ἐνιαυτόν 2018 τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, μέ πολλάς εὐκαιρίας μετανοίας, συγχωρήσεως, ἁγιασμοῦ καί σωτηρίας.


Μετ’ ἐγκαρδίων εὐχῶν καί πατρικῆς ἀγάπης:
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου Χρυσόστομος

Γιά νά ἀνοίξετε τό Ἡμερολόγιο ὡς pdf κλικάρετε ΕΔΩ.

Γιά νά ἀνοίξει ὡς παρουσίαση ΕΔΩ, ἤ στήν κατηγορία ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

Pin It
footer

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 194 επισκέπτες και κανένα μέλος

Εμφανίσεις Άρθρων
3101526

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ