Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Κανὼν Ἰαμβικός,
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ·
οὗ ἡ ἀκροστιχὶς διὰ Στίχων Ἡρωελεγείων.

CEB1CEB3CEB9CEB1CEB8CEB5CEBFCF86CEB1CEBDCEB5CEB9CEB1Σήμερον ἀχράντοιο βαλὼν Θεοφεγγέϊ πυρσῷ
Πνεύματος, ἐνθάπτει νάμασιν ἀμπλακίην,
Φλέξας Παμμεδέοντος ἐΰς Πάϊς· Ἠπιόων δέ,
Ὑμνηταῖς μελέων τῶν δε δίδωσι χάριν.
 

Κλικάρετε στόν ἀκόλουθο σύνδεσμο, γιά νά βρεῖτε ὁλόκληρο τόν Ἰαμβικό πρωτότυπο κείμενο τοῦ Κανόνος μέ τὴν νεοελληνικὴ ἀπόδοση, τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Εὐσεβίου Βίττη:  Κανὼν Ἰαμβικός

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top