001

Ἀνακοινώνεται ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, σύμφωνα μέ τό δημοσιευθέν πρόγραμμα Χοροστασιῶν – Θείων Λειτουργιῶν του, αὐτήν τήν Κυριακή 29η Ἰουλίου θά χοροστατήσει στόν Ὄρθρο καί θά τελέσει τήν Θ. Λειτουργία στόν ἱστορικό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἄνω Χώρας Σύμης.

Ὁ συγκεκριμένος Ἱ. Ναός κτίστηκε τόν 19ο αἰ. καί ἀποτελεῖ εὐλαβῆ προσφορά τῶν ναυτικῶν τῆς Σύμης προς τόν προστάτη τους Ἅγιο. Κοσμεῖται ἀπό καλλιμάρμαρο τέμπλο καί εἶναι στό μεγαλύτερο τμῆμα του κατάγραφος, ἐνῶ πρόσφατα ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀνακαίνιση τοῦ ἐπιβλητικοῦ κωδωνοστασίου του. Παρ’ ὅλα ταῦτα, άπό δεκαετιῶν παραμένει κλειστός, λόγῳ ἐλλείψεως Ἐφημερίων. Ὡστόσο μέ τήν ποιμαντική αὐτή πρωτοβουλία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας τήν συγκεκριμένη Κυριακή θά ἀνοίξει γιά νά δεχθεῖ καί πάλι τούς πιστούς, μάλιστα τήν συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κατά τήν ὁποία τό Νησί μας κατακλύζεται ἀπό ἀναρίθμητους ἐπισκέπτες, Συμαίους τῆς διασπορᾶς, ἀλλά καί ἄλλους, πού ἐπιζητοῦν διακαῶς μιά τέτοια εὐλογημένη εὐκαιρία.

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ