Τοῦ Πασχάλη Βαλσαμίδη
Ἐπίκουρου Καθηγητῆ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


1Στίς 19 Ἀπριλίου 2018 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέλεξε παμψηφεί τόν Μητροπολίτη Σεβαστείας Δημήτριο στή Μητρόπολη Πριγκηποννήσων καί ταυτόχρονα στό πρόσωπό του ἡ Μητρόπολη ἀνυψώθηκε σέ Γεροντική. Μετά τήν ἐκλογή του ἀκολούθησε τό Μικρό καί Μεγάλο Μήνυμα τοῦ Σεβασμιώτατου, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τήν Ἐκκλησία γιά τήν ἐκλογή του καί ἀποδέχθηκε μέ συγκίνηση καί εὐγνωμοσύνη νά ποιμάνει τή νέα Μητρόπολη.

Ἡ ἐνθρόνισή του ἔγινε μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου στίς 28 Ἀπριλίου 2018. Παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τό Ι. Βῆμα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀνώτεροι καί κατώτεροι κληρικοί, ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, ὁ δήμαρχος τῆς Πριγκήπου, ἐκπρόσωποι τοπικῶν ἀρχῶν, ὀφφικιάλιοι, προσωπικοί φίλοι τοῦ Σεβασμιώτατου καί πλῆθος λαοῦ ἀπό τήν Πόλη καί τήν Ἑλλάδα.

Γεννήθηκε στά Ταταῦλα στίς 26 Ὀκτωβρίου τοῦ 1952 ἀπό γονεῖς τόν καλλιτέχνη Κωνσταντῖνο Κομματᾶ καί τή Ζωή Πέττα. Τά ἐγκύκλια γράμματα διδάχθηκε στήν Ἀστική Σχολή Ταταούλων. Συνέχισε στό Γυμνάσιο τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί στό Λύκειο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἀπό τήν ὁποία ἀποφοίτησε τό 1971. Ἀκολούθως σπούδασε στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀπό ὅπου ἔλαβε τό πτυχίο τό 1975.

Στίς 14 Ἰουλίου τοῦ 1974 χειροτονήθηκε Διάκονος ἀπό τόν Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνα (1966-1989) καί τόν Ἰούλιο τοῦ 1975 προσελήφθη στήν Πατριαρχική Αὐλή. Κατά τά ἔτη 1980-1981 φοίτησε στό Ἀγγλικό Θεολογικό Κολέγιο Oak-Hill τοῦ Λονδίνου. Tό 1985 ὀνομάστηκε Μέγας Ἀρχιδιάκων ἀφοῦ πρῶτα ἀνῆλθε τίς βαθμίδες τοῦ Τριτεύοντος καί τοῦ Δευτερεύοντος.
2Στίς 2 Ὀκτωβρίου τοῦ 1990 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τόν ἐξέλεξε παμψηφεί Τιτουλάριο Μητροπολίτη Σεβαστείας. Ἡ χειροτονία του σέ Ἐπίσκοπο ἔγινε στίς 4 Νοεμβρίου τοῦ ἴδιου ἔτους ἀπό τόν γέροντά του Οἰκουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο (1972-1991) στό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Φανάρι καί τοποθετήθηκε ἡγούμενος στή Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ (2 Ὀκτωβρίου 1990 - 5 Μαΐου 1992). Μετά τήν ἐκλογή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου στίς 24 Ὀκτωβρίου τοῦ 1991 διορίστηκε Διευθυντής τοῦ Ἰδιαίτερου Πατριαρχικοῦ Γραφείου. Στίς 13 Ὀκτωβρίου τοῦ 1994 ἐνετάγη στούς ἐνεργεία Μητροπολίτες τοῦ Θρόνου.

Ὁμιλεῖ ἐκτός τῆς μητρικῆς του γλώσσας τήν τουρκική καί ἀγγλική. Ἔχει συγγράψει μελέτες καί ἄρθρα μεταξύ τῶν ὁποίων ἀξιόλογη εἶναι ἡ μελέτη του μέ τίτλο «Ἡ Πατριαρχική καί Συνοδική Πράξις τοῦ 1928 παρακωλυομένη τοῖς ὄροις», Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 852. Ἐπίσης τιμήθηκε μέ πολλές ἐκκλησιαστικές διακρίσεις.

Μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο σχετίζομαι ἀπό τά παιδικά μου χρόνια πού ἦταν Δευτερεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων. Εἶναι ἕνας εὐχάριστος ἄνθρωπος, χαμογελαστός, ἀριστοκράτης, μέ κωνσταντινουπολίτικη εὐγένεια καί μέ καλή διάθεση. Ὑπηρετεῖ μέ ἀφοσίωση, ἀγάπη καί ζῆλο τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί εἶναι γνωστός καί ἰδιαίτερα ἀγαπητός στήν ὁμογένεια τῆς Πόλης καί στό ἐξωτερικό. Διαθέτει ἀπό τήν πολυετῆ διακονία του στό Φανάρι μεγάλη πείρα στά ἐκκλησιαστικά θέματα καί ἔχει προσφέρει πολλά στήν Ἐκκλησία. Στό μικρό αὐτό χρονικό διάστημα πού ἀνέλαβε νά ποιμάνει τήν Ἱ. Μητρόπολη Πριγκηποννήσων ἔχει ἀναπτύξει σημαντικό ποιμαντικό καί φιλανθρωπικό ἔργο καί ἔχει ἀγαπηθεῖ ἀπό τό ποίμνιό του. Τέλος, ἀνήκει στή γενεά τῶν Φαναριωτῶν Ἱεραρχῶν καί ὁ Θεός νά τόν χαρίζει ὑγεία δύναμη καί Ἔτη Πολλά νά ποιμάνει τήν Ἱ. Μητρόπολη Πριγκηποννήσων.

Ἀναδημοσίευση ἀπό: 001

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ