Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

02

Σήμερα, Παρασκευή 26η Ἰουνίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος μέ ἰδιαιτέρα χαρά ὑπεδέχθη στό Μητροπολιτικό Μέγαρο τῆς Σύμης κλιμάκιο τοῦ Δημοτικοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρο τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κ. Βασίλειο Παπαοικονόμου, τόν Συμαῖο εὐπατρίδη κ. Ἐμμανουήλ Ἀντωνόγλου Διευθυντῆ τῆς Ὑπηρεσίας καί τήν κ. Μαρίκα Δεληγιάννη Ἀν. Προϊσταµένη τῆς Διευθύνσεως Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν, καθώς καί Μηχανικούς τῆς Ὑπηρεσίας, οἱ ὁποῖοι μετέβησαν στήν Σύμη μέ σκοπό τήν ἐπιθεώρηση λιμενικῶν ἐγκαταστάσεων.

Στό πλαίσιο τῶν ὑπηρεσιακῶν δραστηριοτήτων τους, εἶχαν τήν εὐκαιρία, συνοδευόμενοι ἀπό τόν Δήμαρχο Σύμης κ. Ἐλευθέριο Παπακαλοδούκα καί τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Νικήτα Γρύλλη, νά πραγματοποιήσουν ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, νά δεχθοῦν τήν ζεστή καί ἐγκάρδια φιλοξενία του στούς πρόσφατα ἀνακαινισμένους χώρους τοῦ ἐπιβλητικοῦ νεοκλασσικοῦ κτιρίου τῆς Μητροπόλεως καί προπαντός νά συνεργαστοῦν οὐσιαστικά καί ἐπικοδομητικά ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ἅτινα ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε διεξοδικῶς στούς ὡς ἄνω ἁρμοδίους ὑπηρεσιακούς παράγοντες, οἱ ὁποῖοι ἀναχώρησαν μέ τίς καλύτερες τῶν ἐντυπώσεων.