Η ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Mitr SymhsἈγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ὁ Πανάγαθος Τριαδικός Θεός κατά τήν πρώτη ἡμέρα τῆς δημιουργίας τοῦ σύμπαντος, δημιούργησε τό Φῶς, καθ’ ὅτι ὁ Ἴδιος εἶναι Φῶς καί πηγή τοῦ Φωτός, τῆς Ζωῆς, τῆς Δυνάμεως καί τῆς Χαρᾶς. Ἐν συνεχείᾳ  δημιουργεῖ τόν ἄνθρωπο, γιά νά μετέχει στήν οὐράνια αὐτή χαρά καί μακαριότητα, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος «φθόνῳ καί ἀπάτῃ τοῦ διαβόλου» ἐγκαταλείπει τό Φῶς καί ἐπιλέγει τό σκοτάδι τῆς ἀποστασίας καί τῆς ἑωσφορικῆς αὐτονομίας.

Πορεύεται τραγικά «ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου», μέχρι πού ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐξ ἄκρας ἀγάπης, εἰσῆλθε στά σκοτάδια τοῦ κόσμου μας, ἔλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση μας «καί κατελθών διά τοῦ Σταυροῦ εἰς τόν ἅδην… ἔλυσε τάς ὀδύνας τοῦ θανάτου». Ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή Του, συνανιστᾶ καί κάθε ἄνθρωπο πού Τόν ἀποδέχεται καί Τόν ἀκολουθεῖ μέ πίστη καί συνέπεια. Ἀναδημιουργεῖ ἔτσι ἐκ νέου τόν κόσμο καί προσφέρει σ’ ὅλους μας τό ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως.
Ἐκεῖνος πού πιστεύει στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἔχει φρόνημα ἀναστάσιμο στή ζωή του, πού σημαίνει διέξοδα στά ἀδιέξοδα, ἐλπίδα στήν ἀπελπισία, δοξολογία στόν Θεό καί εὐχαριστία γιά ὅλα, ἀγάπη στόν συνάνθρωπο καί ἀγώνα γιά τήν κατανίκηση τῶν παθῶν του. Ἔτσι ἡ Ἀνάσταση φωτίζει τόν νοῦν καί τήν καρδιά, τήν ζωή καί τά ἔργα μας.
Αὐτά τά θαυμάσια δωρήματα βιώνει ὁ Χριστιανός μέσα στήν Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία, τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως καί τήν μαρτυρία της δίδει καθημερινά στόν γεμάτο σύγχυση καί ἀγωνία κόσμο, τόν κόσμο τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Τό Φῶς τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, πού ἔχει μέσα στήν καρδιά του, αὐτό σκορπίζει γύρω του.
Μέ τήν Χάρη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί τίς προσευχές σας, ἔληξε καί γιά ἐμένα ἀδελφοί μου ἡ δοκιμασία τῆς ἀσθενείας μου καί ἐπιστρέφοντας κοντά σας σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας γιά τήν συμπαράστασή σας καί σᾶς εὔχομαι πατρικά: Τό  Φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά πλημμυρίζει τήν ψυχή, νά κατευθύνει τήν ζωή ὅλων καί νά τήν γεμίζει μέ τήν ἀληθινή χαρά καί τήν ἐλπίδα τῆς αἰωνιότητος.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Μετὰ πασχαλίων εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀναστάντι ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης:
+ Ὁ Σύμης Χρυσόστομος

Κάντε κλίκ ΕΔΩ γιά νά κατεβάσετε τήν Ἐγκύκλιο σέ ἀρχεῖο .pdf.