ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

PatriarxisΜέ βαθεῖαν συγκίνησιν καί εὐγνωμοσύνη, ὁ ὑπό τίς καταστροφικές πλημμύρες δοκιμαζόμενος ἱερός κλῆρος καί τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Σύμης, ἐδέχθη καί ἐγγράφως τήν πατρική συμπαράσταση τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἡ ὁποία ἐξεφράσθη διά σεπτῶν Πατριαρχικῶν Γραμμάτων, ἀντιστοίχως πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Χρυσόστομο καί τόν Δήμαρχο Σύμης κ. Ἐλευθέριον Παπακαλοδούκα.
Σημειώνεται δέ, ὅτι ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ἐκδηλώθηκαν τά ἀκραία αὐτά καιρικά φαινόμενα, ἐνημερώνεται διαρκῶς γιά τίς ἐξελίξεις καί τίς προσπάθειες ὅλων τῶν ἁρμοδίων φορέων γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν καί προσεύχεται γιά τήν ἀνακούφιση τῶν πληγέντων.
Ἀκολουθεῖ τό σεπτόν Πατριαρχικόν Γράμμα, πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην μας κ. Χρυσόστομον.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ