Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΥΜΗΣ

AG ELΜιά ἀκόμα λειτουργική εὐκαιρία στήν προεόρτια πνευματική περίοδο τῶν Χριστουγέννων, ἔδωσε στό εὐσεβές καί φιλάγιο ποίμνιο τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας τῆς Σύμης, ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου καί τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας. Τό ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν ὁ περικαλλής ἐνοριακός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὁ ὁποῖος δεσπόζει σέ κεντρικότατο σημεῖο τοῦ Χωριοῦ καί ἔχει, σχετικῶς μέ τίς λοιπές ἐνορίες τῆς Νήσου, μεγάλο ἀριθμό ἐνοριτῶν.


Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 14ης Δεκεμβρίου ἐτελέσθη Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, ὑπό τῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου, στόν ὁποῖο προσῆλθαν οἱ πιστοί γιά νά ἀνάψουν τό κερί τους καί νά προσευχηθοῦν στόν λαοφιλῆ αὐτόν Ἅγιο Ἐπίσκοπο, πού σφράγισε τήν ὁμολογία τῆς Πίστεως μέ τό τίμιο αἷμα του. Ἐν συνεχείᾳ ἀκολούθησε μέχρι ἀργά τό προσκύνημα τῶν κατοίκων.
Τό πρωί τῆς Παρασκευῆς, κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς ἔγινε ἡ ἔναρξη τοῦ Ὄρθρου καί ἀκολούθησε ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία τέλεσε ὁ π. Στέφανος Μακρῆς Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, συλλειτουργώντας μέ τόν π. Παντελ. Μακρόπουλο, Ἐφημέριο τῆς Μεγάλης Παναγίας Κάστρου, τόν π. Ἀντ. Μανιᾶ Ἐφημέριο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου καί τόν π. Γεωργ. Χατζηχρυσάφη Ἐφημέριο τῆς Ἁγ. Τριάδος. Τό ἀναλόγιο διακόνησε χορωδία Ἱεροψαλτῶν, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Δημοσθένη Γιανναρᾶ. Μετά τήν Ἀπόλυση πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη λιτανεία πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί ἔγινε ἡ εὐλόγηση τῶν Ἄρτων. Ὁ π. Στέφανος, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ ἀσθενοῦντος Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου εὐχήθηκε στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, στούς ἐορταζομένους καί ἰδιαιτέρως στόν παριστάμενο Δήμαρχο Συμαίων κ. Ἐλευθέριο Παπακαλοδούκα, ὁ ὁποῖος ἦγε τήν ὀνομαστική του ἑορτή.
Τέλος, μέ τήν μέριμνα τοῦ φιλόξενου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐνορίας καί τῶν κυριῶν αὐτῆς προσφέρθηκαν στούς πολυπληθεῖς ἐκκλησιαζομένους καφές καί πλούσια πατροπαράδοτα κεράσματα στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ, προκειμένου τό κλίμα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης, νά ἐπισφραγισθεῖ καί μέ τήν εὐλογημένη εὐκαιρία τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπαφῆς τῶν ἀνθρώπων.