Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΗ


20190815 103349

Μέ μεγαλοπρέπεια καί ἰδιαίτερη λαμπρότητα πανηγύρισε καί ἐφέτος ἡ Σύμη μαζί μέ ὅλον τόν Ὀρθόδοξο κόσμο, τήν Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἐφόρου καί Προστάτιδος τοῦ Γένους μας.

Πλῆθος πιστῶν συνέρρευσε ὅλες τίς ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταύγουστου στίς γραφικές ἐκκλησίες καί τά ἀπέριττα ἐξωκκλήσια τοῦ νησιοῦ μας, πού εἶναι ἀφιερωμένα στήν Χάρη Της, γιά νά ὑμνήσει καί νά δοξάσει τήν Μεγάλη Μητέρα, τό στήριγμα καί τήν καταφυγή τῶν ψυχῶν μας, ἐπιβεβαιώνοντας γιά μία ἀκόμα φορά τήν βαθιά πίστη τοῦ Ἕλληνα, τήν πίστη πού τόν στήριξε σέ κάθε δύσκολη στιγμή, πού τόν βοήθησε νά ἀντιμετωπίσει καί νά ξεπεράσει μέ τρόπο θαυμαστό δυσκολίες καί ἐμπόδια ἀνυπέρβλητα.

Ἡ κορύφωση τῶν ἑορτασμῶν πραγματοποιήθηκε τήν παραμονή τῆς Κοιμήσεως μέ ἐπίκεντρο τόν ἱστορικό Ναό τῆς Μεγάλης Παναγιᾶς τοῦ Κάστρου, ὅπου τό ἑσπέρας ἔλαβε χῶρα ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας. Συμμετεῖχαν κληρικοί τῆς Σύμης καί ἑκατοντάδες πιστοί κατέκλυσαν ὅλον τόν χῶρο τοῦ Ναοῦ ἀλλά καί πέριξ αὐτοῦ, πού προσῆλθαν ταπεινοί ἱκέτες τῆς Χάρης Της.

Ἀφοῦ ὁλοκληρώθηκε ὁ Ἑσπερινός, ὁ Σεβασμιώτατος μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου ἐξῆλθε στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ, ὅπου ἐντός εὐπρεπισμένου κουβουκλίου, τοποθέτησε τό Θεομητορικό σῶμα, ψάλλοντας τό ἐξαποστειλάριον τῆς ἑορτῆς «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων…». Ἐν συνεχείᾳ ἔμπροσθεν τοῦ Ἐπιταφίου ἐψάλησαν τά Ἐγκώμια τῆς Κοιμήσεως καί στό τέλος πραγματοποιήθηκε ἡ λιτανεία τοῦ Ἐπιταφίου πέριξ τοῦ Ναοῦ καί τοῦ Κάστρου. Μετά ταῦτα εὐλογήθηκαν οἱ Ἄρτοι καί τό «κόλλυβο τῆς Παναγίας» κατά τήν ἐπικρατοῦσαν παράδοση τῆς Ἐνορίας. Πρό τῆς Ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε ἐπικαίρως καί εὐχήθηκε ἀπό καρδίας στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ὁ Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στόν προσκυνηματικό Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας «Ἀληθινῆς», ὁ ὁποῖος κατακλύσθηκε ἀπό τούς πιστούς πού συνέρρευσαν διὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν χάριν Της, καί πολλοί ἐξ΄αὐτῶν νὰ συμμετάσχουν στὸ μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὁμοίως ὁ Σεβασμιώτατος ὀμίλησε πρός τὸ πολυπληθές ἐκκλησίασμα, διὰ τὸ θεομητορικό πρόσωπον τῆς Παναγίας μας καὶ τὸ κεντρικό ρόλο ποὺ Ἐκείνη διαδραμάτισε γιὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, εὐχηθείς πρός πάντας ὅπως μέ τίς πρεσβείες Της ἀξιωθῶμεν τῶν ἐπηγγελμένων ἡμῖν ἀγαθῶν.

Α) ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟΥ

 

 Β) ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ