Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

20190813 200338

Καθ’ ὄλη τὴν διάρκεια τοῦ Δεκαπενταύγουστου, σέ ὅλες τίς ἐνορίες, τελοῦνταν οἱ ἱερές Παρακλήσεις πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας καὶ ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ἀκούραστα περιόδευσε σέ κάθε Ἑνοριακό Ναό ἀλλά καί σέ πολλά ἀκόμη Ἐξωκκλήσια Της.

Χοροστάτησε στοὺς ἐσπερινούς καὶ ἔψαλε μὲ Ἁγιορειτικόν ὕφος τόν Μικρόν καὶ Μεγάλον Παρακλητικόν Κανόνα. Στό τέλος τῶν ἀκολουθιῶν, ὀμιλοῦσε στούς πιστούς γιά τό Θεομητορικό Πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τόν κορυφαῖο ρόλο πού Αὐτή διεδραμάτισε στό Μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.

 

 

  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 

 ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

 

 

 ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

 

 

 ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ

 

 

 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΔΙ

 

 

 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

 

 

ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΕΛΕΗΜΟΝΗΤΡΙΑ)

 

 

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ