ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ "ΑΛΑΡΓΑ" ΧΑΛΚΗΣ

C01 1

Τήν 29η Αὐγούστου κάθε χρόνο, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὑπερβαλλόντως τιμᾶ καί ὑμνεῖ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο, τόν Βαπτιστή τοῦ Χριστοῦ, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς αὐτοῦ. Στήν Ἱερά μας Μητρόπολη, πέραν τῶν λοιπῶν νησιῶν της, ἡ τιμή αὐτή κορυφώνεται στήν Χάλκη, ὅπου βρίσκεται ἡ ἱστορική Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ «Ἀλάργα», ὄνομα πού τῆς προσιδιάζει ἀπόλυτα, ἀφοῦ ἡ τοποθεσία της ἀπέχει ἀρκετά ἀπό τόν κεντρικό οἰκισμό τοῦ νησιοῦ.

Ἐφέτος, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου ἀπουσιάζοντος διά τάς Συνοδικάς αὐτοῦ ὑποχρεώσεις εἰς τό Σεπτόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τῆς Πανηγύρεως προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Βοηθοῦ αὐτοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νουβίας κ. Σάββα, τοῦ τελευταίου ἕλκοντος τήν καταγωγή ἐκ Χάλκης. Εἰς τήν Ἀρχιερατική συνοδεία ἡ ὀποία ἀφίχθη ἐν Χάλκῃ τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης 28ης Αὐγούστου, συμμετεῖχαν καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιος Ἀναγνώστου, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Ἐμμ. Σκλιβάκης καί ὁ Εὐλαβ. Διάκονος Γεράσιμος Πασπάτης, κληρικοί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου, καθώς ἐπίσης ὁ Αἰδεσ. Πρεσβ. Ἐμμ. Ὀθίτης κληρικός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λέρου.

Τόν Σεβ. Ἅγιον Ρόδου καί τήν τιμία συνοδεία του ὑποδέχτηκαν μέ τίς δέουσες τιμές, ὁ ἐκεῖσε Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ἐφημέριος τῆς Χάλκης Αἰδεσ. Οἰκονόμος π. Σάββας Πατέρας, ὁ ἀπερχόμενος Δήμαρχος Χάλκης κ. Μιχαήλ Πατρός μετά μελῶν τοῦ Δ. Σ., ὁ νεοεκλεγείς Δήμαρχος κ. Ἄγγελος Φραγκάκης, ὡς καί οἱ τοπικές Στρατιωτικές, Ἀστυνομικές, Λιμενικές καί λοιπές Ἀρχές, οἱ ὁποῖες συμμετεῖχαν σ’ ὅλες τίς λατρευτικές καί πανηγυρικές ἐκδηλώσεις. Ἀξιοσημείωτη μεταξύ ἄλλων ἦταν ἡ παρουσία τοῦ Ὑπαρχηγοῦ τοῦ Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. Ὑποναυάρχου κ. Ἰωά. Ἀργυρίου τοῦ κ. Ἰωά. Παππᾶ Βουλευτῆ Δωδεκανήσου, τοῦ πρ. Βουλευτῆ κ. Δημ. Κρεμαστινοῦ, ἐκπροσώπων τοπικῶν Φορέων, Συλλόγων κ.ἄ.

Τό ἑσπέρας ἐτελέσθη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν αὔλιο χῶρο τῆς πανηγυρίζουσας Ἱ. Μονῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου καί συγχοροστατούντων τῶν ὡς ἄνω Ἁγίων Ἀρχιερέων, μέ τήν συμμετοχή ἑκατοντάδων πιστῶν καί πολλῶν φιλεόρτων ἐπισκεπτῶν τοῦ νησιοῦ, πρωτίστως ὅμως Χαλκιτῶν ντόπιων, ἀλλά καί ξενιτεμένων, συγκαλουμένων ὑπό τοῦ προστάτου Ἁγίου τῆς ἀγαπημένης τους ἰδιαιτέρας Πατρίδας. Ἀργότερα καί μέχρι τίς πρῶτες πρωϊνές ὧρες πραγματοποιήθηκε τό πατροπαράδοτο λαϊκό γλέντι μέ ντόπια μουσικά ἀκούσματα, χορούς καί πλούσια ἐδέσματα προσφερόμενα στήν Μονή γιά τόν σκοπό αὐτό, ἀπό εὐσεβεῖς προσκυνητές.

Τήν ἑπομένη κυρία ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου συλλειτουργούντων τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων καί τῶν ἑτέρων κληρικῶν, ἐνῶ ὁ π. Ἐμμανουήλ Ὀθίτης λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Μετά τήν ἀπόλυση τῆς Θ. Λειτουργίας, ἡ Ἱ. Εἰκόνα τοῦ Τιμίου Προδρόμου μετεφέρθη λιτανευτικῶς κατά τήν τοπική ἐκκλησιαστική τάξη ἀπό τό Μοναστήρι του στόν Ἐνοριακό Ναό τῆς Νήσου, μέσῳ τοῦ κεντρικοῦ παραλιακοῦ δρόμου πρός εὐλογία τῶν κατοίκων, ὅπου τήν ὑπεδέχθη ἡ Σεπτή τῶν Ἱεραρχῶν Χορεία, συμπαραστατούμενη ἐκ τῶν λοιπῶν κληρικῶν, τίς τοπικές Ἀρχές καί πλῆθος προσκυνητῶν.  Τιμές ἀπέδωσε ἡ Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Ροδίων. ΤέλοςἈνεπέμφθη Δέησις καί  ἀκολούθησε ἡ Ἀρτοκλασία, μετά τήν ὁποία παρετέθησαν πλούσια ἑόρτια κεράσματα.

Ὁ Ἅγιος Ρόδου τόσον κατά τόν Ἑσπερινόν, ὅσον καί κατά τήν Θεία Λειτουργία ὁμίλησε ἐμπνευσμένως διά τόν Μέγα Πρόδρομον τοῦ Σωτῆρος, εὐχαριστῶν καί τόν Σεβ. Ποιμενάρχην μας κ. Χρυσόστομον, διά τήν φιλάδελφον πρόσκλησιν, καθώς καί τόν ἀπερχόμενον Δήμαρχον Χάλκης κ. Μιχαήλ Πατρό διά τήν ἐγκάρδια ὑποδοχή καί τήν Ἀβραμιαία φιλοξενία.

Μετά τό πέρας τῆς Πανηγύρεως ὁ Σεβασμιώτατος Ἅγιος Ρόδου μετέβη στό Δημαρχεῖο Χάλκης καί προέστη τῆς τελετῆς Ὁρκωμοσίας τοῦ νέου Δημάρχου Χάλκης κ. Ἀγγέλου Φραγκάκη καί τῶν λοιπῶν Μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. Εἰς τήν σύντομη προσλαλιά του εὐχήθη τά δέοντα καί μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Ποιμενάρχου τους, Σεβασμιωτάτου Ἁγίου Σύμης καί Χάλκης κ. Χρυσοστόμου.

Κατωτέρω παρατίθενται φωτογραφικά στιγμιότυπα τῆς Πανηγύρεως.