Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ

 IMG 9402Σήμερα 27η Ὀκτωβρίου 2019, Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο, λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖον λόγο, στήν Ἱ. Μονή Πανορμίτου μέ συλλειτουργούς του τόν π. Δημήτριο Γεωργιάδη καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό, συμπροσευχομένου ἐν τῷ Ἁγίῳ Βήματι τοῦ Πανοσ. π. Ἱεροθέου, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος δραττόμενος τῆς εὐλογημένης αὐτῆς εὐκαιρίας, ὁμίλησε πρός τούς πολυπληθεῖς πιστούς περί τοῦ διττοῦ θαύματος τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἐκείνου τῆς θεραπείας τῆς αἱμορροούσης γυναικός καί τῆς ἀναστάσεως τῆς θυγατρός τοῦ ἀρχισυναγώγου Ἰαείρου. Ἀνέλυσε διεξοδικῶς τά κρυμένα θεολογικά νοήματα, ἐπισημαίνοντας ὅτι ὁ Κύριος βράβευσε ἀρχικῶς τὴν πίστη τῆς γυναίκας ἐνώπιον ὅλου τοῦ πλήθους θεραπεύοντας αὐτήν, ὡς «ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων».

Ἐν συνεχείᾳ ἀναφερόμενος στόν Ἰάειρο, τόνισε τήν μεγάλη καὶ ζωντανὴ του πίστη στὸ Χριστό, ἡ ὁποία τὸν στήριξε ὅταν ἔμαθε πὼς ἡ ἄρρωστη θυγατέρα του, πέθανε. Ἦταν ἀπόλυτα βέβαιος πὼς ὁ Κύριος εἶχε τὴ θεϊκὴ δύναμη νὰ τὴν ἀναστήσει ἀπὸ τοὺς νεκρούς, καθ’ ὅτι Ἐκεῖνος εἶναι ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάσταση. Ἀντιθέτως, ὑπογράμμισε, ἡ ἀπιστία ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὸν πνευματικὸ θάνατο, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη μὲ ὅλους ἐκείνους, ποὺ περιγελοῦσαν τὸν Κύριο στὸ σπίτι τοῦ Ἰαείρου. Δὲν ἤθελαν νὰ πιστέψουν τήν διαβεβαίωση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου, ὅτι πραγματικὰ τὸ κορίτσι δὲν εἶχε πεθάνει, ἀλλὰ κοιμόταν. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος τούς ἔβγαλε ἔξω, μή θεωρώντας τους ἀξίους νὰ παραβρεθοῦν στὸ ὑπέρλογο αὐτό θαῦμα τῆς ἀναστάσεως τῆς θυγατρός τοῦ Ἀρχισυναγώγου.

Τέλος εἶναι ἀξιοσημείωτο τό γεγονός, ὅτι δεκάδες πιστοί ἀξιοποιῶντας τήν πνευματική εὐκαιρία τοῦ προσκυνήματος στήν Ἱ. Μονή κατά τήν προεόρτιο περίοδο τῆς Πανηγύρεως αὐτῆς, προσῆλθαν στό Ποτήριον τῆς Ζωῆς, λαμβάνοντας Χάριν καί δύναμιν ἐξ ὕψους, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουν τίς ἀντιξοότητες καί τά προβλήματα τῆς πολυτάραχης θάλασσας τοῦ παρόντος βίου.