×

Σφάλμα

[sigplus] Κρίσιμο σφάλμα: Ο φάκελος εικόνων Mhtropolitis/B_Chrysostomos/onomastiria/2019/th._Leit. υποτίθεται πως είναι μια σχετική διαδρομή προς τον βασικό φάκελο εικόνων όπως έχει οριστεί στον πίνακα διαχείρισης.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ 2019 ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

[sigplus] Κρίσιμο σφάλμα: Ο φάκελος εικόνων Mhtropolitis/B_Chrysostomos/onomastiria/2019/th._Leit. υποτίθεται πως είναι μια σχετική διαδρομή προς τον βασικό φάκελο εικόνων όπως έχει οριστεί στον πίνακα διαχείρισης.

IMG 0012 Ἐν δοξολογίᾳ τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί τῇ ἐπικλήσει τῆς πρός Αὐτόν μεσιτείας τοῦ ἐν Ἁγίοις οὐρανίου προστάτου του Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, πρός ἐνίσχυσιν τῆς Ἀρχιερατικῆς διακονίας του, ἑόρτασε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου κ. Χρυσόστομος τά ὀνομαστήριά του, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τόσον εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, ὅσον καί εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας.

Συγκεκριμένα τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 12ης Νοεμβρίου, στήν πρότριτα πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ἐτελέσθη ὁ ἑόρτιος Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας συμπαραστατουμένου ἀπό τόν Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἀντώνιο Πατρό, τόν Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Στέφανο Μακρῆ καί ὅλους τούς λοιπούς Ἐφημερίους τῆς Σύμης, μετά τοῦ Διακόνου μας. Τά ἀναλόγια ἐκόσμησε ἐπαξίως χορός Ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ κ. Δημοσθένους Γιανναρᾶ.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως ὁ Καθηγούμενος π. Ἀντώνιος προσεφώνησε ἑορτίως τόν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος ἀντιφωνώντας ὁμίλησε ἐπικαίρως γιά τόν Ἅγιον, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα φέρει καί εὐχαρίστησε τούς παρευρισκομένους κληρικούς καί πιστούς γιά τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμόν πού τόν περιβάλλουν, ζητῶντας τίς προσευχές τους γιά τόν ἑαυτόν του καί τήν τοπικήν μας Ἐκκλησία.

Μετά τήν ἀπόλυση, κλῆρος καί λαός ἀνέβηκαν εἰς τήν μεγάλη Τράπεζα τῆς Μονῆς ὅπου παρεκάθισαν εἰς τό ἑορταστικόν δεῖπνον, τό ὁποῖον εὐλόγησε ὁ ἑορτάζων Ποιμενάρχης μας καί πρός τιμήν του παρέθεσε ἡ Ἱ. Μονή μέ τήν ἀριστοτεχνική ἐπιμέλεια τοῦ ἐργαζομένου της εἰς τόν τομέαν τῆς ἑστιάσεως κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτη.

Τό ἑπόμενο πρωΐ, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης ὁ Ὄρθρος χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας καί ἡ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος αὐτοῦ, συλλειτουργούντων ὅλων τῶν κληρικῶν τῆς Νήσου μας. Τά ἀναλόγια τοῦ Ναοῦ ἐκόσμησαν τόσον ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Δημοσθένης Γιανναρᾶς, ὅσον καί ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου κ. Μερκούριος Γιανναρᾶς κ. ἄ..

Πλῆθος κόσμου συμμετεῖχε στήν Θ. Λειτουργία, ἐνῶ ξεχωριστές παρουσίες ἦταν τοῦ Δημάρχου Σύμης κ. Ἐλευθ. Παπακαλοδούκα, τῆς Προέδρου τοῦ Δ. Σ. κ. Σεβ. Λούππη, τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ 549 Τ.Ε., καθώς καί τῶν λοιπῶν τοπικῶν Ἀρχῶν. Θά ἦταν παράλειψη νά μήν ἀναφερθεῖ τό γεγονός, ὅτι προκειμένου νά εὐχηθοῦν προσωπικῶς στόν Σεβ. Μητροπολίτη μας, ἦρθαν στήν Σύμη συγγενικά του πρόσωπα καί πιστοί ἀπό τήν Κῶ τήν ἰδιαιτέρα του πατρίδα, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε τόν ξέχασαν.

Τέλος ὁ Αἰδεσιμ. π. Στέφανος Μακρῆς, ὡς Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος ἐκ μέρους τῶν κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως προσεφώνησε ἑορτίως τόν Σεβασμιώτατο εὐχόμενος νά τοῦ χαρίζῃ ὁ Δεσπότης τοῦ Θείου Ἀμπελῶνος ἁγία καί καρποφόρο Ποιμαντορία, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου του καί τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Μετά τήν ἀπόλυση οἱ ἐκκλησιασθέντες μετέβησαν ἐν σώματι εἰς τό παρακείμενον Μητροπολιτικόν Μέγαρον, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος ἐδέχθη τάς ἑορτίους εὐχάς τοῦ Ποιμνίου του καί προσέφερε ἀντευχόμενος τά ἑορταστικά κεράσματα.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

{gallery}/Mhtropolitis/B_Chrysostomos/onomastiria/2019/esperinos{/gallery}

ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

{gallery}/Mhtropolitis/B_Chrysostomos/onomastiria/2019/th._Leit.{/gallery}