Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΟΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

IMG 20191130 100556Ἡ σημερινή ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάστηκε μέ κάθε λαμπρότητα στόν περικαλλή Ἱερό Ναό του στό Πέδι τῆς Σύμης, ὁ ὁποῖος κατακλύστηκε ἀπό τό πλῆθος τῶν πιστῶν πού προσέτρεξε σήμερα Σάββατο 30η Νοεμβρίου 2019 γιά νά ἑορτάσει δύο μεγάλα γεγονότα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀφ’ ἑνός τήν ἱερά μνήμη τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου καί ἀφ’ ἑτέρου τήν Θρονική ἑορτή τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί ἱερούργησε τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, μέ συλλειτουργούς του τόν π. Ἐλευθέριο Ὀθείτη, τόν π. Χρῆστο Σταθόπουλο καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό, ἐνῶ τό ἀναλόγιο διακόνησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης καί κ. Νικήτας Βογιατζής.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τελέστηκε ἡ περιφορά τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἡ Ἀρτοκλασία καί τέλος τό Μνημόσυνο τῶν Κτιτόρων τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Γιά πρώτη φορά ἐφέτος, συμφώνως πρός τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 507/29-7-2019 ἔγγραφον τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου καί τήν προτροπή σ’ αὐτό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας περί ὁρισμοῦ συγκεκριμένης ἡμέρας, ὥστε νὰ ἐπιτελεῖται ἐτήσια δεξίωση/ἡμερίδα, «πρὸς τιμὴν καὶ προβολὴν τῆς Ἕδρας τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί, γενικώτερον, ὑπέρ τοῦ ἔργου, τῆς ἱστορίας, τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος αὐτῆς, πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ ἐνδυνάμωσιν τῶν αἰσθημάτων σεβασμοῦ, ἀφοσιώσεως καὶ γνωριμίας τοῦ ποιμνίου αὐτῆς ἀλλά καὶ τῆς πνευματικῆς κοινωνίας μετὰ τοῦ Φαναρίου καὶ τοῦ θεσμοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου», ἔλαβε χώρα καί ἡ ὡς ἄνω ἐκδήλωση.

Ὁμιλητής ὁρίσθη ὁ Γραμματεύς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, κ. Γεώργιος Πετρόπουλος, ὁ ὁποῖος στήν σχετική ὁμιλία του ἀνέπτυξε διεξοδικῶς τίς ἐκκλησιαστικές καί ἐθνικές δράσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰδικά δέ τόν βαρυσήμαντο ρόλο πού διεδραμάτισε σέ δύσκολες ἐποχές, ἀποβαίνοντας ὡς σωστικὴ κιβωτὸς γιὰ τὸν δοκιμαζόμενο λαὸ τῆς Δωδεκανήσου.

Οἱ πολυπληθεῖς πιστοί ἐν συνεχείᾳ ἔτυχαν ἀβραμιαίας δοχῆς καί φιλοξενίας ἀπό τήν οἰκογένεια τῶν Κτιτόρων τοῦ Ναοῦ, ἡ ὁποία εὐγενῶς διέθεσε τήν παρακείμενη αἴθουσα τοῦ ἰδιοκτήτου Ξενοδοχείου «Pedi Beach Hotel» γιά τόν σκοπό αὐτό καί προσέφερε εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Ἀνδρέα Διακομιχάλη ἑόρτια τράπεζα τήν ὁποία εὐλόγησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος.

Ἀναλογιζόμενοι τὴν σπουδαία κληρονομιά τῆς πίστεως τὴν ὁποία διαχειρίζεται ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ἂς ζοῦμε πνευματικά κατά Χριστόν, ἔχοντας κατά νοῦν τὴν ἱερὰ παράδοση καὶ τὴν μακραίωνη ἱστορία μας. Ἂς θυμόμαστε πάντοτε τὴν κοινή μας πνευματική τροφό, τὴν Μητέρα Ἐκκλησία, ἡ ὁποία φροντίζει καὶ ἀγωνιᾶ γιά τὸν καθένα μας, γιά τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακράν. Ἂς σκεφθοῦμε τὴν διαχρονικὴ ἡρωϊκὴ πρωτοπορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ τὴν ἄσκηση τῆς θυσιαστικῆς διακονίας του, μέσω τῆς ὁποίας φανερώνοται πολλαπλά ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, «ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις» (Τίτ. 2, 11).