Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΥΜΗΣ

IMG 20191215 105050 1Μιά ἀκόμα λειτουργική εὐκαιρία στήν προεόρτια πνευματική περίοδο τῶν Χριστουγέννων ἔδωσε στό εὐσεβές καί φιλάγιο ποίμνιο τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας τῆς Σύμης, ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου καί τῆς μητρός αὐτοῦ Ἁγίας Ἀνθίας. Τό ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν ὁ περικαλλής ἐνοριακός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὁ ὁποῖος πρό δεκαπενθημέρου, μετά τήν ἀποπεράτωση τῶν ἐκτεταμένων ἀνακαινιστικῶν ἐργασιῶν, παρεδόθη στούς πολυπληθεῖς ἐνορίτες του.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 14ης Δεκεμβρίου ἐτελέσθη Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου, στόν ὁποῖο προσῆλθαν οἱ πιστοί γιά νά ἀνάψουν τό κερί τους καί νά προσευχηθοῦν στόν λαοφιλῆ αὐτόν Ἅγιο Ἐπίσκοπο, πού σφράγισε τήν ὁμολογία τῆς Πίστεως μέ τό τίμιο αἷμα του.

Τό πρωί τῆς Κυριακῆς, ἔγινε ἡ ἔναρξη τοῦ Ὄρθρου εἰς τόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας καί ἀκολούθησε ἡ Θεία Λειτουργία, λειτουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας καί συλλειτουργούντων ὅλων τῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου κατά τήν τοπική παράδοση, σύμφωνα μέ τήν ὁποία κατά τήν πανήγυρη τῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν, τελεῖται ἡ λεγομένη «Μονοεκκλησιά», δηλ. λειτουργεῖται μόνο ὁ ἑορτάζων Ἱ. Ναός μέ τήν συμμετοχή ὅλων τῶν Ἐφημερίων τῆς Σύμης, ἐξαιρουμένης βεβαίως τῆς Μονῆς τοῦ Πανορμίτου.

Τά ἀναλόγια διακόνησε χορωδία Ἱεροψαλτῶν, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Μερκουρίου Γιανναρᾶ. Πρό τῆς Ἀπολύσεως πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη λιτανεία πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί ἔγινε ἡ εὐλόγηση τῶν Ἄρτων, καθώς καί τῶν κολλύβων τοῦ Ἁγίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε ἐπικαίρως, εὐχόμενος στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, στούς ἐορταζομένους καί ἰδιαιτέρως στόν παριστάμενο Δήμαρχο Σύμης κ. Ἐλευθέριο Παπακαλοδούκα, ὁ ὁποῖος ἦγε τήν ὀνομαστική του ἑορτή. Ἐκτός τοῦ κ. Παπακαλοδούκα, τήν πανήγυρη λάμπρυναν μέ τήν παρουσία τους καί ἡ Πρόεδρος τοῦ Δημ. Συμβουλίου κ. Σεβαστή Λούπη, οἱ Ἀντιδήμαρχοι κ. Νικήτας Γρύλης καί Ἀλέξανδρος Σπανουδάκης.

Τέλος, μέ τήν μέριμνα τοῦ δραστηρίου Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ π. Δημητρίου Γεωργιάδη, τοῦ φιλόξενου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐνορίας καί τῶν κυριῶν αὐτῆς προσφέρθηκαν στούς πολυπληθεῖς ἐκκλησιαζομένους καφές καί πλούσια πατροπαράδοτα κεράσματα στήν αἴθουσα καί τό προαύλιο τοῦ Ναοῦ, προκειμένου τό κλίμα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης, νά ἐπισφραγισθεῖ καί μέ τήν εὐλογημένη εὐκαιρία τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπαφῆς τῶν ἀνθρώπων.

ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

ΟΡΘΡΟΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ