Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΣΥΜΗΣ

IMG 20191226 102804   Σήμερα Πέμπτη 26η Δεκεμβρίου 2019, πρώτη μεθεόρτιος ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν Σύναξη τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας. Στήν Σύμη, τήν ἡμέρα αὐτή ἑορτάζει μεγαλοπρεπῶς ὁ ἐνοριακός Ἱερός Ναός τῆς Παναγίας Κεχαριτωμένης, ἕνας ἐκ τῶν παλαιοτέρων ἱστορικῶν Ναῶν τοῦ νησιοῦ μας. Μέ τήν λειτουργική αὐτή Σύναξη, τιμᾶται ἰδιαιτέρως ἀπό τούς πιστούς τό πρόσωπο ἐκεῖνο, τό ὁποῖο ὑπούργησε καί ὑπηρέτησε πανευλαβῶς τό Μέγα Μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ Κυρία Θεοτόκος. Ἡ Παναγία εἶναι ἡ «Κεχαριτωμένη», διότι κατεῖχε ὅλο τό πλήρωμα τῆς Χάριτος τοῦ Θεού, ἀντλώντας το βεβαίως ἀπό τό πλήρωμα τῶν Χαρίτων τοῦ Υἱοῦ της.

Τήν παραμονή, δηλαδή τό ἑσπέρας τῶν Χριστουγέννων, πραγματοποιήθηκε ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου ἐκ τῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου. Τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί προεξῆρχε τῆς Πανηγυρικῆς Θ. Λειτουργίας, μέ τήν συμμετοχή ὁμοίως καί τῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου μας, καθώς καί πολλῶν πιστῶν.

Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ/τος Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Πατρός, ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετεῖ ὡς ἱερατικῶς Προϊστάμενος τήν συγκεκριμένη Ἐνορία. Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε ἡ λιτανεία πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί ἡ ἀρτοκλασία. Κατόπιν προσεφέρθη ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου πλούσιο κέρασμα σέ ὅλους τούς ἑορταστές καί ἐν συνεχείᾳ ἅπαντες παρεκάθισαν στήν Τράπεζα τῆς ἀγάπης γιά φαγητό, ἐντός τοῦ παρακειμένου Ἐνοριακοῦ κέντρου.

Τό πολύ ἰδιαίτερο καί συνάμα συγκινητικό στοιχεῖο, πού συναντᾶμε στό Ναό τῆς Παναγίας Κεχαριτωμένης, εἶναι ὅτι σήμερα φιλοξενοῦνται ἐκεῖ πολλές εἰκόνες τῆς Παναγίας, τίς ὁποῖες μετέφεραν οἱ Μικρασιάτες Συμιακοί μετά τόν αἱματηρό ξεριζωμό τοῦ 1922 ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες στήν ἀπέναντι περιοχή τῆς Δασιᾶς ἤ Δασίας (τουρκική ὀνομασία Ντάτσα). Ἀπό τίς εἰκόνες αὐτές, κορυφαία θέση κατέχει ἡ Παναγία ἡ «Καμαριανή», τῆς ὁποίας σήμερα σώζονται δύο εἰκόνες ἀντίγραφα στό Ναό, καθώς καί ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας «Καραμακιανῆς», ἡ ὁποία μάλιστα φέρει καί σημάδια κακοποίησης.

Σημειωτέον ὅτι στήν Σύμη μέχρι σήμερα, τό ὄνομα Καμαριανή καί Χαριτωμένη δίδεται ὡς βαπτιστικό στά κορίτσια, πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Οἱ εἰκόνες αὐτές, μαζί μέ τήν ἐφέστια τῆς «Κεχαριτωμένης», λιτανεύτηκαν καί σήμερα κατά παράδοση ἀπό τούς ἀπογόνους τῶν προσφύγων εὐλαβικά πέριξ τοῦ Ναοῦ, πρός τιμήν τῆς Κεχαριτωμένης Μητρός τοῦ Κυρίου μας, σημάδι ὅτι παραμένουν πάντοτε ζωντανοί οἱ προαιώνιοι δεσμοί μέ τίς ἀλησμόνητες ἐκεῖνες Πατρίδες.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ