ΤΟ ΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΥΜΗΣ ΚΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

IMG 20200109 083321Σέ κλίμα ἰδιαιτέρας συγκινήσεως ἐτελέσθη σήμερον τήν πρωΐαν, Πέμπτη 9η Ἰανουαρίου 2020 εἰς τήν Ἱερά Μονήν Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, τό διετές Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου κυροῦ Χρυσοστόμου Δημητριάδη τοῦ Ἰμβρίου, τοῦ καί πρώτου Μητροπολίτου τῆς ἐν Δωδεκανήσῳ Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ προέστη τοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου. Συλλειτουργοί του ἦσαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντώνιος Πατρός, ὁ Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας Πρωτοπρ. Στέφανος Μακρῆς, ἅπαντες οἱ Ἐφημέριοι τῆς Σύμης, ἐκ τῶν ὁποίων σημειωτέον οἱ τέσσαρες ἀποτελοῦν χειροτονίες τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου, ὡς καί ὁ Διάκονός μας π. Γεώργιος Κακακιός.

Ἐπίσης πολλοί ἦσαν κι ἐκεῖνοι πού προσῆλθαν ἀπό τήν Σύμη, καθώς καί οἱ ἐργαζόμενοι τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, διά νά τιμήσουν τήν μνήμη τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου. Λίαν συγκινητική τέλος ἦταν καί ἡ ἐμπνευσμένη προσλαλιά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, περί τῆς προσωπικότητος καί τῆς ἐν γένει προσφορᾶς τοῦ ἐκλιπόντος εἰς τήν νεοσύστατον Μητρόπολιν τῶν ἀκριτικῶν μας Νήσων.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος μετά τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου μετέβη εἰς τό παρακείμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμητήριον, ὅπου ἀναπαύεται τό χοϊκόν σκῆνος τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου του, καί ἐτέλεσεν ἐπί τοῦ τάφου του τό Νεκρώσιμον Τρισάγιον.

Τέλος εἰς τήν Μεγάλη Τράπεζα τῆς Μονῆς προσεφέρθησαν καφές καί τά παρατιθέμενα κόλλυβα, διά ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

Ἀκολουθοῦν σχετικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Symis Crysostomos Dimitriadis