Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΤΟΥ κ. ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΜΟΣΚΙΟΥ

IMG 20200121 095318 2

Σήμερα Τρίτη 21η Ἰανουαρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία, στόν μεγαλοπρεπῆ ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπονομαζομένης «Παραμυθίας», καθιερωθεῖσα ἀπό ἐτῶν ὑπό τῆς εὐλαβοῦς Συμαϊκῆς οἰκογενείας Ἰωάννου Μοσκιοῦ. Συλλειτουργούς του εἶχε τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, Ἀρχιμ. Ἀντώνιο Πατρό, τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας, π. Ἐλευθέριο Ὀθείτη καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό.

Ὁ Σεβασμιώτατος, δραττόμενος τῆς εὐλογημένης αὐτῆς λειτουργικῆς εὐκαιρίας χειροθέτησε εἰς Ἀναγνώστην καί εἰς Διακονοῦντα ἐκκλησιαστικῶς ἐν τάς λατρευτικάς συνάξεις τόν κ. Πανορμίτη Ἰωα. Μοσκιοῦ, Προϊστάμενον τοῦ Ξενῶνος Διαμονῆς Ἡλικιωμένων τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου καί ἐκτελοῦντα χρέη ὁδηγοῦ του, τόν ὁποῖον περιέβαλε τό ἱερό ράσο, ὄχι μόνον γιά λόγους βεβαίως λειτουργικῆς εὐπρέπειας, ἱεροπρέπειας, σεμνότητος καί παραδοσιακότητος, ἀλλά καί ὡς εὐαρέσκεια καί ἐπιβράβευση τῆς παιδιόθεν ἐκκλησιαστικῆς διακονίας καί προσφορᾶς του στήν τοπική Ἐκκλησία, ἐπισημαίνων ὅτι καί ἐν τῷ μέλλοντι θά ἀκολουθήσουν παρόμοιες ἐκκλησιαστικές πράξεις, ἀπαραίτητες διά τήν ἀνανέωση καί ἐπαύξηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.

Σημειώνεται ὅτι οἱ Ἀναγνῶστες εἶναι κατώτεροι κληρικοί, πού ἀναγορεύονται στό ἀξίωμα αὐτό μέ τήν χειροθεσία πού τελεῖται ἐκτός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἀπό τόν Ἐπίσκοπο, καί ἀποβλέπει στήν παροχή τῆς εὐλογίας καί τῆς ἀδείας πρός ἀνάγνωσιν στήν ἐκκλησία τῶν ἀναγνωσμάτων καί τήν ἐν γένει ἐκκλησιαστική διακονία.

Ἐν συνεχείᾳ ἀπευθυνόμενος στό εὐάριθμο ἐκκλησίασμα, ἀναφέρθηκε εἰς τό περιεχόμενον τῆς ἑορτῆς, ἐνθυμούμενος τήν προσωπική αὐτοῦ ἐμπειρία ἀπό τήν πρώτη προσκυνηματική του ἐπίσκεψη ἐν ἔτει 1983 εἰς τήν Ἱ. Μονή Βατοπαιδίου, ὅπου εἶχε τήν εὐλογημένη εὐκαιρία νά προσκυνήσει τήν πρωτότυπη καί αὐθεντική Εἰκόνα τῆς Παναγίας «Παραμυθίας», χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς ὁποίας εἶναι ἡ αὐστηρότης τῆς ἐκφράσεως τοῦ Θείου Βρέφους καί ἡ κίνησις τῆς χειρός του, νά ἐμποδίσει τήν σωστική παρέμβαση τῆς Παναγίας Μητέρας Του.

Εἰς τό τέλος προσφέρθηκαν στό παρακείμενο ἐνοριακό κέντρο, ἐπί τῷ χαροποιῷ αὐτῷ γεγονότι, τά πατροπαράδοτα κεράσματα τῆς Συμαϊκῆς φιλοξενίας.