ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΛΟΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

00

Τό δεύτερο Σαββατοκύριακο τοῦ Τριωδίου 15η καί 16η Φεβρουαρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, σύμφωνα μέ τό ἀνακοινωθέν πρόγραμμά του μετέβη στήν Νῆσο Τῆλο, ὅπου στό πλαίσιο μιᾶς ἀκόμη ποιμαντικῆς του περιοδείας, ἐγκατέστησε τόν νέο Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μεγάλου Χωρίου.

Ὡς γνωστόν ἀπό τήν 6η τοῦ παρελθόντος μηνός Μαΐου, ὅταν αἰφνιδίως ἐκοιμήθη ὁ μακαριστός Ἐφημέριος τῆς ὡς ἄνω Ἐνορίας π. Ἐμμανουήλ Πόκκιας, ἡ Ἐνορία παρέμενε μέχρι τοῦδε χηρεύουσα καί ἡ Ἐφημεριακή της θέση κενή. Ὡς τόσον μέ τήν Χάρη τοῦ Δωρεοδότου Θεοῦ καί τίς ἐπίμονες καί συντονισμένες ἐνέργειες τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, ἐδόθη ἡ ἐνδεικνυομένη καί πολυπόθητη λύσις τοῦ προβλήματος μέ τόν νεοχειροτονηθέντα, πλέον Ἐφημέριο τοῦ Μεγάλου Χωρίου, π. Σπυρίδωνα Γκαγκιούζη, ἔγγαμο κληρικό, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἐκ Πρεβέζης καί τυγχάνει ἀπόφοιτος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης.

Ὁ Σεβασμιώτατος τό πρωί τοῦ Σαββάτου χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Νήσου π. Ἀθανάσιο Φραγκόπουλο, τόν νέο Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Σπυρίδωνα Γκαγκιούζη καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τό ἀναλόγιο κόσμησαν ὁ ἐκ τῆς συνοδείας τοῦ Ποιμενάρχου μας Ἱεροψάλτης, κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης καί ὁ Ἱεροψάλτης τῆς Ἐνορίας.

Παρέστησαν ἡ Δήμαρχος Τήλου κ. Μαρία Καμμᾶ μετά Μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀξιωμ. Ἀντιπολιτεύσεως κ. Ἐμμανουήλ Χατζηφούντας, ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Στρατιωτικῶν, Ἀστυνομικῶν καί Λιμενικῶν Ἀρχῶν, ἀλλά καί πολλοί ἐνορίτες, τόσον μόνιμοι κάτοικοι τοῦ Μεγάλου Χωρίου, ὅσον καί κατοικοῦντες εἰς Ρόδον, προκειμένου νά συμμετάσχουν στό χαροποιό γιά τήν τοπική Ἐκκλησία, αὐτό γεγονός.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, παρουσίασε στούς ἐκκλησιαζομένους μετά μεγάλης χαρᾶς καί ἱκανοποιήσεως τόν π. Σπυρίδωνα, εὐχόμενος πρός αὐτόν τά δέοντα, ἐπισημαίνοντας δέ τόν πνευματικό του ρόλο ὡς κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ζητῶν ἐξ αὐτῶν νά τόν περιβάλλουν μέ τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό τους, νά τοῦ συμπαρίστανται καί νά τόν στηρίζουν, ὥστε τό ποιμαντικό του ἔργο σύν Θεῷ νά διεξάγεται ἀπροσκόπτως καί νά ἐπιφέρει πνευματική καρποφορία στόν τόπο. Τέλος ὁ π. Σπυρίδων διένειμε τό ἀντίδωρο στούς πιστούς, δεχόμενος τίς ἐγκάρδιες εὐχές τους καί τό «Ἄξιος»!

232

Ὁμοίως τήν Κυριακή 16η Φεβρουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Λιβαδίων Τήλου, ὅπου προσῆλθαν πολλοί πιστοί γιά νά συμμετάσχουν στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, νά ἀκούσουν διά στόματος τοῦ Ἐπισκόπου τους τόν θεῖο λόγο καί νά βιώσουν τήν ἁγιαστική χάρη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Εὐάριθμοι μάλιστα ἦσαν καί ἐξ Αὐστραλίας Τηλιακοί, οἱ ὁποῖοι αὐτές τίς ἡμέρες βρέθηκαν γιά λίγο στήν ἀγαπημένη τους γενέτειρα.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε ἐπικαίρως πρός τό εὐχαριστηριακό σῶμα τῶν ἐκκλησιαζομένων πιστῶν, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς σημερινῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, τήν παραβολή πού ἀπό μόνη της εἶναι ἀρκετή νά μᾶς διδάξει τό μεγαλεῖο τῆς πατρικῆς θεϊκῆς ἀγάπης καί τοῦ τρόπου σωτηρίας καί ἐπιστροφῆς τῶν ἀνθρώπων στόν Θεό.

 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ Ι. ΝΑΟΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Μ. ΧΩΡΙΟΥ

 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ Ι. ΝΑΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΒΑΔΙΩΝ