Ο Α΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ "ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ" ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

IMG 20200301 181455Τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 1η Μαρτίου 2020 καί ὥρα 5η ἀπογευματινή ἐτελέσθη ὁ Α΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὁ ἑπονομαζόμενος τῆς «Συγγνώμης», εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης. Εἰς τήν ἀκολουθία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος καί συμπροσευχόμενοι συμμετεῖχαν οἱ Κληρικοί τῆς Νήσου μας καί πολύς κόσμος.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε ἐπικαίρως περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀναγνώσας τήν συγχωρητικήν εὐχή, μετά τήν ὁποίαν προσερχόμενοι πάντες ἔλαβαν καί ἔδωσαν τήν συγχώρησιν, ὥστε νά εἰσέλθουν χριστιανοπρεπῶς εἰς τό πνευματικόν στάδιον τῶν ἁγίων Νηστειῶν, προετοιμαζόμενοι καταλλήλως διά τήν βίωσιν ἐκκλησιαστικῶς τῶν Κοσμοσωτηρίων Παθῶν καί τῆς Ζωηφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀναφέρεται ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἀκολουθία ἀποτελεῖ καί τήν ἐναρκτήριο ἀκολουθία τῆς κατανυκτικῆς αὐτῆς περιόδου πού δίδει τήν εὐκαιρία εἰς τούς πιστούς νά ἀλληλοσυγχωρηθοῦν γιά νά βιώσουν ἀξίως τήν πνευματικότητα τῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Μέ τήν συγχώρηση δέν λαμβάνουμε μιά ἁπλή ἄφεση ἁμαρτιῶν - πού εἶναι μιά νομική ἀντίληψη τῆς σωτηρίας, ἀλλά ἡ συγ-χώρηση μέ τόν Θεό, ὁ Ὁποῖος ἀποτελεῖ τόν ὡκεανό τῆς θείας ἀγαθότητος, ἐξαφανίζει τίς ἀνθρώπινες ἁμαρτίες. Καί ἔτσι ἡ συγχώρηση γίνεται κοινωνία Χριστοῦ καί τῆς Βασιλείας Αὐτοῦ.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα τῆς Ἑσπερινῆς λατρευτικῆς συνάξεως.