Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

IMG 20200418 235401

 Τό Ἅγιον Πάσχα τοῦ σωτηρίου ἔτους 2020 καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία κορυφαία «ἐστί ἑορτὴ ἑορτῶν καὶ πανήγυρις πανηγύρεων» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἑορτάσθη ἐκ τῶν πραγμάτων καί στήν Ἱερὰ Μητρόπολή μας «διαφορετικά», ἀπό τήν μακραίωνη ἐκκλησιαστική τάξη καί τήν ἱερά παράδοση τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε τῆς Παννυχίδος καί τέλεσε τὴν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, στόν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης μέ συλλειτουργούς του τόν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Πρωτοπρ. Στέφανο Μακρῆ καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό καί τούς δύο Ἱεροψάλτας καί μόνον.

Τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, περί ὥρα 11:00 μέσα στήν πανηγυρικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης καί πάλιν στὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου ἐκ τοῦ Ἐφημερίου, δύο Ἱερέων καί τοῦ Διάκονου μας, ὅπου κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη ἀνεγνώσθη ἡ Εὐαγγελική περικοπή τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀναστάντος σέ διάφορες γλῶσσες.

Οἱ πιστοί εἶχαν τήν δυνατότητα νά παρακολουθήσουν τόσον τήν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, ὅσον καί τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀγάπης σέ ζωντανή σύνδεση ἀπό τό διαδικτυακό κανάλι «Symi TV», ἐκ τοῦ ὁποίου κατωτέρω παρατίθενται οἱ διαδικτυακοί σύνδεσμοι ἀντιστοίχως, οἱ ὁποῖοι παραμένουν ἐνεργοί καί ὡς ἐκ τούτου ὑπάρχει πάντοτε ἡ δυνατότητα μαγνητοσκοπημένης προβολῆς τους.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα.


ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΣΧΑ

ΕΔΩ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΔΩ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ