ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ Ι. ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΣΥΜΗΣ

IMG 20200610 080056

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις φέρει εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὅτι εἰς τόν ἱστορικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Ἄνω Χώρας Σύμης, ὁ ὁποῖος ἀνηγέρθη κατά τά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος, κατόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΩΔ/ΤΒΜΑΜ/523517/375042/11800/2509/08/10/2019 ἀδείας τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, εὑρίσκονται σέ ἐξέλιξη ἀναγκαιότατες ἐργασίες ἀποκαταστάσεως καί συντηρήσεως τοῦ Κωδωνοστασίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τό ὁποῖο ἀπό ἐτῶν λόγῳ πολλῶν φθοροποιῶν παραγόντων ἔχει ὑποστεῖ διευρυμένες ρωγμές, πού θέτουν σέ ὑψηλή ἐπικινδυνότητα τό μνημεῖο καί δημιουργοῦν μέγιστα προβλήματα στατικότητος.

Εὐελπιστοῦμεν ὅτι μέ τήν συμπαράστασιν πάντων ἡμῶν, οἱ ἐργασίες στερεώσεως θά ὁλοκληρωθοῦν σύντομα, ὥστε τό Κωδωνοστάσιο πού ἀποτελεῖ ἕνα κόσμημα σέ συνέχεια καί τῶν λοιπῶν ἐμβληματικῶν Κωδωνωστασίων τῆς Σύμης, νά ἀποκατασταθεῖ πλήρως καί νά νά στερεωθεῖ ἡ λίθινη τοιχοποιῒα τοῦ φέροντος ὀργανισμοῦ προκειμένου τό μνημεῖο νά συνεχίσει ἐπί πολλά ἔτη νά κοσμεῖ τό κτιριακό συγκρότημα τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί μέ τόν ἦχο τῶν κωδώνων του νά συγκαλεῖ τούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς εἰς τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας καί ἰδίως ἐκείνους πού ἕλκουν τήν καταγωγήν τους ἀπό τήν πάλαι ποτέ διαλάμψασαν Ἐνορίαν.

Παρατίθεται φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τίς ἐν ἐξελίξει ἐργασίες.