Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΥΜΗΣ

IMG 20200705 093107

Σήμερα Κυριακή 5η Ἰουλίου 2020 καί μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, σύμφωνα μέ τό ἀνακοινωθέν πρόγραμμά του, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στόν καλλιμάρμαρο Ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Ἐλευθέριο Ὀθίτη, τόν π. Παντελεήμονα Μακρόπουλο καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τόν σήμερα τιμώμενον ὅσιον καί θεοφόρον πατέρα Ἀθανάσιον τόν Ἀθωνίτη, τόν θεμελιωτή τοῦ Ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ καί ἱδρυτή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ πρότυπο καί ὑπόδειγμα τῆς μοναχικῆς πολιτείας γιά κάθε Ἁγιορείτη καί μή, μοναχό. Ὁ Ὅσιος διέπρεψε εἰς τήν ἀρετή καί τήν ἄσκηση, τήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή, τήν σύνεση καί τήν διάκριση, ὅπου καί ἄν ἔζησε, εἴτε ὡς ἐρημίτης στή Βιθυνία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, εἴτε ὡς ἡγούμενος τῆς Μεγίστης Λαύρας εἰς τό Ἅγιον Ὄρος. Ἔλαβε πλούσια χαρίσματα ἀπό τήν Προστάτιδα καί Ἔφορον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον, τήν Ὁποία ἠξιώθη νά συναντήσει καί νά συνομιλήσει, καί νά ἰδεῖ ἐξ Αὐτῆς εἰς τόν τόπον ἐκεῖνον τῆς συναντήσεως τό θαυμαστόν σημεῖον τῆς ἀναβλύσεως ἁγιάσματος, ὅπου κτίσθηκε τό Ναΰδριον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.
Ἀνεγνωρίσθη καί καθιερώθη ὡς ὁ ἀναμορφωτής ἀρχηγέτης καί πατριάρχης τοῦ Ἁθωνικοῦ μοναχισμοῦ καί ἡ συμβολή του εἰς την καθιέρωση και ἀναγνώριση τοῦ ἰδιαιτέρου μοναχικοῦ καθεστῶτος τῆς Ἀθωνικῆς πολιτείας ὑπῆρξε καταλυτική καί πανθομολογούμενη.