Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

IMG 20200712 091426

Σήμερα 12η Ἰουλίου 2020, Κυριακή Ε΄ Ματθαίου καί μνήμη τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία μετ' ἀρτοκλασίας, στόν παλαίφατο ἐνοριακό Ἱ. Ναό Παναγίας Κεχαριτωμένης Σύμης, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται στόν γραφικό οἰκισμό τοῦ Χωριοῦ, λίγο χαμηλότερα ἀπό τό Κάστρο. Ὁ Ναός αὐτός ἀποτελεῖ ἕνα πολύ ἰδιαίτερο μνημεῖο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ νησιοῦ, καθ’ ὅτι πρόκειται γιά μιά εὐρύχωρη μονόκλιτη Βασιλική στεγασμένη μέ δύο νευρωτά σταυροθόλια, υἱοθετώντας νεογοτθικά στοιχεῖα τοῦ Σταυροθολιακοῦ ρυθμοῦ πού ἀπό τόν 18ο αἰῶνα ἀναβιώνει στά Δωδεκάνησα. Ξεχωρίζει γιά τό ἐκπληκτικό ξυλόγλυπτο καί ἐπιχρυσωμένο του τέμπλο, ἔξοχο δεῖγμα Δωδεκανησιακῆς ξυλογλυπτικῆς τέχνης, δημιούργημα τοῦ ἔτους 1864 καί ἔργο Συμαίων τεχνιτῶν, μαθητῶν τοῦ Μαστρο Δράκου Ταλιαδούρου, ὁ ὁποῖος πολύ νωρίτερα φιλοτέχνησε ἐκπληκτικά καί τό ξακουστό τέμπλο τῆς Μονῆς τοῦ Πανορμίτη.

Συλλειτουργοί τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας ἦταν ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀντώνιος Πατρός, ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετεῖ ὡς ἱερατικῶς Προϊστάμενος τήν συγκεκριμένη Ἐνορία καί ὁ Διάκονος π. Γεώργιος Κακακιός, ἐνῶ στήν Θ. Λειτουργία προσῆλθαν πολυάριθμοι φιλάγιοι πιστοί.

Ὁ Σεβασμιώτατος, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς περικοπῆς τῶν δυὸ δαιμονισμένων τῶν Γεργεσηνῶν, ἑστίασε στό γεγονός ὅτι τὸ ἔργο τῶν δαιμόνων δὲν ταυτίζεται σέ καμία περίπτωση καί δὲν συμπίπτει μὲ τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Τά δαιμόνια ὁμολογοῦν καὶ ἀναγνωρίζουν ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι «Υἱὸς τοῦ Θεοῦ» καί ἐπίσης ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ δύναμη Ἐκείνου εἶναι, ὄχι μόνο μεγαλύτερη ἀπὸ τὴ δική τους, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὸ καταστροφικό τους ἔργο θὰ ἔχει τέλος καὶ μάλιστα, ἴσως καὶ πιὸ νωρὶς ἀπὸ αὐτὸ ποὺ περίμεναν. Ὅμως δὲν κάνουν καμιὰ προσπάθεια γιὰ διόρθωση.

Σ’ αὐτό ἀκριβῶς τό σημεῖο οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως ταυτίζονται δυστυχῶς μέ αὐτούς, ἡ μεγαλύτερη τραγωδία τῶν ὁποίων ἦταν, ὅτι ἀγνόησαν τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴ μοναδικὴ εὐκαιρία ποὺ τοὺς πρόσφερε γιὰ μετάνοια καὶ σωτηρία. Γιατί, ὅπως εἶπε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος, «ὁ Θεὸς δὲν ἔστειλε τὸν Υἱό Του στὸν κόσμο γιὰ νὰ καταδικάσει τὸν κόσμο, ἀλλὰ γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ» (Ἰωάν.γ',17).

Αὐτήν τήν σωτήρια εὐκαιρία, ἀξιοποίησαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί ὁ σήμερα ἑορταζόμενος λαοφιλής Ὅσιος τῶν ἡμερῶν μας, ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, στόν ὁποῖον ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε ἰδιαιτέρως καί σημειωτέον, εἶχε τήν εὐλογία νά γνωρίσει καί νά συναναστραφεῖ ἐκ τῶν νεανικῶν του χρόνων τήν ἐποχή πού μόναζε καί ὁ ἴδιος στό Ἅγιον Ὄρος, εὐχόμενος στούς ἐκκλησιαζομένους νά τόν ἔχουν ὡς ὁδηγό καί οὐράνιο προστάτη.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα.