ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ Ι. ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΥΜΗΣ

IMG 1148

Σήμερα Σάββατο ἑσπέρας 18η Ἰουλίου 2020 ἐτελέσθησαν μέ κάθε λαμπρότητα τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Ἐξωκκλησίου τῆς «Παναγίας Παραμυθίας» τῆς οἰκογενείας Κων/νου καί Κλεάνθης Μοσκιοῦ, τό ὁποῖο οἱ εὐλαβεῖς Κτίτορες ἀνήγειραν σέ ἰδιόκτητο κτῆμα τους στήν περιοχή «Ξίσος» τῆς Σύμης.

Παρόντες σ’ αὐτήν τήν χαρά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἦσαν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου κ. Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμ. Ἀντώνιο Πατρό, τόν φιλοξενούμενο Ἀρχιμ. Κων/νο Μανιώτη, τόν Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πρωτοπρ. Στέφανο Μακρῆ καί ὅλους τούς λοιπούς κληρικούς τῆς Νήσου μας.

Συμμετεῖχε ἐπίσης ἀρκετός κόσμος, ὁ Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθ. Παπακαλοδούκας, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Νικήτας Γρύλης, Μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί ἐκπρόσωποι τῶν λοιπῶν τοπικῶν Ἀρχῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ τέλεσε τόν Ἁγιασμό, τήν διατεταγμένη Ἀκολουθία τῶν Θυρανοιξίων καί τήν Ἀρτοκλασία, ὁμίλησε ἐμπνευσμένα συγχαίρων τήν οἰκογένεια τῶν Κτιτόρων γιά τήν εὐλάβειά τους πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τίς πρεσβεῖες τῆς Ὁποίας ἐπικαλέστηκε γιά ὅλους τούς Χριστιανούς. Τέλος ἀνεφέρθη στό θαυμαστό γεγονός, πού ἐπιτέλεσε ἡ θαυματουργή Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος στήν Ἱ. Μονή Βατοπεδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἐξ αὐτοῦ ὀνομάστηκε «Παραμυθία», δηλαδή Παρηγορήτρια:

«Κάποια χρονιά, ἀρχὲς τοῦ 14ου αἰῶνα, τήν 21η Ἰανουαρίου, τελείωσε ὁ Ὄρθρος καί οἱ πατέρες ἀποσύρθηκαν στὰ κελιά τους γιὰ νὰ ἀναπαυθοῦν, μέχρι νὰ ἀρχίσουν τὰ καθημερινὰ τοὺς διακονήματα. Τότε θὰ ἀνοιγόταν καὶ ἡ πύλη τῆς Μονῆς. Δὲν γνώριζαν ὅτι ἔξω ἀπὸ αὐτὴν παραμόνευαν πειρατές, ποὺ τὴν εἶχαν περικυκλώσει, ἕτοιμοι νὰ εἰσβάλλουν γιὰ νὰ καταστρέψουν τὰ πάντα.

Στὸ ναὸ βρισκόταν μόνος ὁ Ἡγούμενος, ἀφοσιωμένος στὴν προσευχή του. Πετάχτηκε ξαφνικὰ ἀκούγοντας μία φωνή, ποὺ δὲν ἔμοιαζε μὲ φωνὴ ἀνθρώπου. Ἔντρομος κοίταξε γύρω του. Δὲν εἶδε κανέναν. Ἐξάλλου κανένας δὲν ἦταν μέσα στὸ ναό. Καὶ ὅμως κάποιος μίλησε. Συγκέντρωσε τὴν προσοχή του καὶ γεμάτος φόβο κατάλαβε ὅτι ἡ φωνὴ προερχόταν ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος. Μὲ εὐλάβεια τέντωσε τὸ αὐτί του γιὰ νὰ ἀκούσει. Ἄκουσε τότε τὴ φωνὴ τῆς Παναγίας νὰ λέει: «Μὴν ἀνοίξετε σήμερα τὴν πύλη τῆς Μονῆς, ἀλλὰ ἀφοῦ ἀνεβεῖτε στὰ τείχη, νὰ διώξετε τοὺς πειρατές». Κατάπληκτος ὁ Ἡγούμενος προσήλωσε τὰ μάτια του στὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου. Ἀντίκρυσε τότε ἕνα ἐκπληκτικὸ θαῦμα. Ἡ μορφὴ τῆς Παναγίας ἦταν ζωντανή. Τὸ βρέφος Ἰησοῦς ποὺ κρατοῦσε στὰ χέρια Της ἔλαβε καὶ αὐτὸ ζωή. Κίνησε τὸ δεξί Του χέρι καὶ ἔκλεισε τὸ στόμα τῆς ἁγίας Μητέρας Του, στρέφοντας πρὸς αὐτὴν τὸ φωτεινὸ πρόσωπό Του.

Μία γλυκιὰ παιδικὴ φωνὴ ἀκούστηκε νὰ λέει: «Μή, Μητέρα μου, μὴν τοὺς τὸ λές. Ἄφησέ τους νὰ τιμωρηθοῦν, ὅπως τοὺς ἀξίζει, γιατί ἀμελοῦν τὰ μοναχικά τους καθήκοντα». Τότε ἡ Κυρία Θεοτόκος μὲ μεγάλη μητρικὴ παρρησία πρὸς τὸν μονογενῆ Υἱό της, σήκωσε ἐλαφρὰ τὸ χέρι, συγκράτησε τὸ χεράκι του, ἔκλινε λίγο πρὸς τὰ δεξιὰ τὸ θεῖο Της πρόσωπο καὶ ἐπανέλαβε πιὸ ἔντονα: «Μὴν ἀνοίξετε σήμερα τὴν πύλη τῆς Μονῆς, ἀλλὰ ἀφοῦ ἀνεβεῖτε στὰ τείχη, νὰ διώξετε τοὺς πειρατές. Καὶ κοιτάξτε νὰ μετανοήσετε, γιατί ὁ Υἱός μου εἶναι ὀργισμένος μαζί σας». Ἐπανέλαβε δὲ καὶ γιὰ τρίτη φορά τὴν προειδοποίηση: «Σήμερα, μὴν ἀνοίξετε τὴν πύλη τῆς Μονῆς…». Μετὰ τὸ διάλογο ἡ Κυρία Θεοτόκος καὶ τὸ Πανάγιο Βρέφος Της ἀποκαταστάθηκαν πάλι σὰν εἰκόνα.

Ὁ Ἡγούμενος γεμάτος θαυμασμὸ συγκάλεσε ὅλους τους Πατέρες, διηγήθηκε σ’ αὐτοὺς τὰ ὑπερφυσικὰ γεγονότα ποὺ συνέβησαν καὶ τοὺς ἐπανέλαβε τὰ λόγια ποὺ εἶχε ἀκούσει ἀπὸ τὰ χείλη τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Θείου Βρέφους. Ὅλοι μὲ κατάπληξη στράφηκαν πρὸς τὸ μέρος τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας. Καὶ ἡ κατάπληξή τους αὐξήθηκε. Ἡ παράσταση τῆς εἰκόνας εἶχε μεταμορφωθεῖ. Ἡ σύνθεση μεταβλήθηκε ὁλοκληρωτικὰ καὶ δὲν ἔμοιαζε καθόλου μὲ τὴν παλαιὰ εἰκόνα. Διατηρήθηκε ἡ μορφὴ ὅπως φαίνεται σήμερα. Ἡ Παναγία νὰ κρατᾶ τὸ χέρι τοῦ Χριστοῦ κάτω ἀπὸ τὸ στόμα της καὶ νὰ κλίνει τὸ κεφάλι Της δεξιὰ γιὰ νὰ τὸ ἀποφύγει. Ἡ ἔκφραση τοῦ προσώπου Της εἶναι γεμάτη ἀπέραντη ἐπιείκεια, ἀγάπη, συμπάθεια καὶ μητρικὴ στοργή. Ὁ Χριστὸς παρόλο ποὺ παριστάνεται ὡς βρέφος ἔχει αὐστηρὸ πρόσωπο ὡς Κριτής.

Ἡ εἰκόνα αὐτὴ εἶναι πράγματι ἀχειροποίητος, διότι κατασκευάστηκε στὴ μορφὴ ποὺ εἶναι σήμερα, ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπινο χέρι, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴ θαυματουργικὴ ἐπέμβαση τῆς Παναγίας μας γιὰ τὴ διάσωση τῆς Μονῆς. Ὀνομάστηκε «Παναγία Παραμυθία», δηλαδὴ Παρηγορήτρια. Καὶ δικαίως, διότι ἡ θέα τῆς γλυκιᾶς ἔκφρασης τοῦ προσώπου τῆς Παναγίας ξεκουράζει, ἀναπαύει, γαληνεύει καὶ παρηγορεῖ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρὼπου».

Σημειώνεται δέ, ὅτι πιστό ἀντίγραφο τῆς θαυματουργοῦ αὐτῆς Εἰκόνας τῆς Παραμυθίας ἀπέστειλε ἡ Ἱερά Μονή Βατοπεδίου στήν οἰκογένεια τῶν Κτιτόρων, οἱ ὁποῖοι κατασκεύασαν τόν συγκεκριμένο Ἱερό Ναό, τήν τοποθέτησαν σέ κεντρική θέση καί ἔμπροσθεν αὐτῆς εἰς τό ἑξῆς καίει ἀκοίμητη κανδήλα πρός δόξαν τῆς Θεομήτορος.

Μετά τό πέρας ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε, ὡς εὐλογία εἰς ἕναν ἕκαστο, εἰκονίδιο τῆς Παναγίας Παραμυθίας μέ τήν σχετική ἐνθύμηση. Τέλος οἱ εὐσεβεῖς Κτίτορες προσέφεραν στούς συμμετέχοντες, τά πατροπαράδοτα κεράσματα τῆς Συμαϊκῆς φιλοξενίας.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα.