Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΜΗΣ

IMG 20200914 085942Μέ τήν γνωστή πατροπαράδοτη εὐσέβεια καί κατάνυξη, ἑορτάστηκε στήν Σύμη σήμερα Δευτέρα 14η Σεπτεμβρίου 2020 ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμο Ἱ. Ἐνοριακό Ναό, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται στήν ἄνω Χώρα τῆς Σύμης.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία, μέ συλλειτουργούς του τόν π. Ἐλευθέριο Ὀθίτη, τόν π. Γεώργιο Χατζηχρυσάφη καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό.

Τά ἀναλόγια διακόνησαν οἱ Συμαῖοι καλλικέλαδοι Ἱεροψάλτες κ. Μιχαήλ Τσαβαρής, κ. Χαράλαμπος Κατσιμπρής, κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης καί κ. Πανορμίτης Κακακιός.

Στό τέλος τῆς Δοξολογίας κατά τήν τάξη, ἐξῆλθε ἐκ τοῦ Ἁγίου Βήματος ὁ Τίμιος Σταυρός, φερόμενος ὑπό τοῦ π. Ἐλευθερίου στό μέσον τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὅπου ἐτελέσθη καί ἡ πρώτη Ὕψωσις μέ τήν ἐκφώνηση, «Σοφία ὀρθοί» καί τό Ἀπολυτίκιον «Σῶσον, Κύριε τον λαόν σου…». Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκαν ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Χρυσόστομο, οἱ πέντε διαδοχικές Ὑψώσεις μέ τίς ἀντίστοιχες δεήσεις, τῶν Χορῶν λεγόντων τό «Κύριε ἐλέησον» εἰς ἀντίστοιχες ἑκατοντάδες. Κατόπιν ὑψώνοντας ὁ Σεβ. Μητροπολίτη μας τόν Τίμιο Σταυρό καί ψάλλοντας τό κοντάκιο, «Ὁ Ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως…», εὐλόγησε τόν Λαό, πού προσῆλθε νά προσκυνήσει τό ἀήττητον Τρόπαιον τῆς Πίστεώς μας καί νά λάβει κλάδο βασιλικοῦ ἀπό τόν Ἀρχιερέα.

Στήν συνέχεια ἔγινε ἡ ἔναρξη τῆς Θ. Λειτουργίας, κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε ἐπίκαιρα στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα γιά τό νόημα τῆς ἑορτῆς. Τέλος, μέ τήν μέριμνα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐνορίας καί τῶν κυριῶν αὐτῆς προσφέρθηκαν στούς πολυπληθεῖς ἐκκλησιαζομένους νηστήσιμα κεράσματα στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ, προκειμένου τό κλίμα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης, νά ἐπισφραγισθεῖ καί μέ τήν εὐλογημένη εὐκαιρία τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπαφῆς τῶν ἀνθρώπων.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα: