Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗΣ ΕΝ ΣΥΜΗ ΤΟΥ Ι. ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΓΕΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

IMG 20200920 090459

 Σήμερα Κυριακή 20η Σεπτεβρίου 2020, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἑόρτασε πανηγυρικά τήν ἐπέτειο τῆς μετακομιδῆς τεμαχίου τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰωσήφ τοῦ Γεροντογιάννη, τό ὁποῖο μετέφερε πέρυσι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας κ. Κύριλλος καί παρέδωσε στόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Χρυσόστομο, ἀνταποκρινόμενος σέ σχετικό αἴτημά του. Ἡ ὑψίστη αὐτή εὐλογία γιά τήν Σύμη, παραμένει ἔκτοτε στὸν Ἐνοριακὸ Ἱ. Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Χώρας, Ναὸ στὸν ὁποῖο διετέλεσε Ἐφημέριος τίς τρεῖς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20ου αἰῶνα, ὁ κατά σάρκα ἐγγονὸς τοῦ Ὁσίου, Ἀρχιμ. Ἰωσὴφ Γεροντάκης μεταφέροντας στήν Σύμη καί τήν τιμή τοῦ Ὁσίου.

Ἔτσι λοιπόν σήμερα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἐνοριακό αὐτό Ἱ. Ναό μέ συλλειτουργούς του τούς φιλοξενούμενους Ἱερομονάχους π. Σπυρίδωνα καί π. Ἰωσήφ ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας, τόν π. Γεώργιο Χατζηχρυσάφη Ἐφημέριο τῆς παρακείμενης Ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος, τόν Ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ π. Ἀντώνιο Μανιᾶ καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τά ἀναλόγια ἐκόσμησαν ὁ Ἱεροψάλτης καί παράλληλα Ἐπίτροπος τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Ἀγαπητός Μιχελῆς, ὁ κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης, ὁ κ. Ἀναστάσιος Μπαλῆς καί ὁ κ. Πανορμίτης Κακακιός.

Δραττόμενοι τῆς εὐκαιρίας ἀναφέρουμε ὅτι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἡ τιμητική προσκύνηση τῶν Ἱερῶν Λειψάνων ἀποτελεῖ πηγή ἁγιασμοῦ καί εὐλογίας γιά τούς πιστούς, ἀφοῦ πιστεύουμε πὼς τὸ σῶμα τοῦ Ἁγίου ὡς τίμιο μέλος τῆς Ἐκκλησίας, γίνεται δοχεῖο τῆς ἄκτιστης θείας ἐνέργειας, χριστοφόρο καὶ πνευματοφόρο: «Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστίν;.... ἤ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματος ἐστίν, οὐ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἔστε ἑαυτῶν;... δοξάσατε τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἄτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ» (Α' Κορ. στ' 15-20), «Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη. Πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει» (Α' Θεσ. ε' 23-24).

Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα ἐξυψώνεται μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ ἔχει αἰώνιο προορισμό. Ὁ Χριστὸς θὰ «μετασχηματίσει», δηλαδὴ θὰ μεταμορφώσει τὸ ταπεινό μας σῶμα, ὥστε νὰ γίνει «σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ», νὰ λάβει τὴν ἴδια μορφὴ πρὸς τὸ ἔνδοξο σῶμα τοῦ Κυρίου καὶ αὐτὸ θὰ γίνει κατὰ τὴ δευτέρα παρουσία, «μὲ τὴν ἐνέργειαν, μὲ τὴν ὁποία δύναται καὶ νὰ ὑποτάξει τὰ πάντα εἰς τὸν ἑαυτὸν Του» (Φιλιπ. γ' 21).

Ἡ δόξα τῶν ἁγίων λειψάνων ἀποτελεῖ προεικόνιση αὐτῆς τῆς νέας, τῆς δοξασμένης κατάστασης τοῦ σώματος. Ἡ τιμὴ ποὺ ἀποδίδεται σ' αὐτὰ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἀκόμη μαρτυρία τῆς πίστης μας στὴν καθολικὴ δόξα τοῦ ἀνθρώπου (Α' Θεσ. ε' 23-24).

   Ἡ ἁγιαστικὴ χάρη ἐκφράζεται στὰ ἱερὰ λείψανα μὲ εὐωδία, γιὰ τὴν ὁποία κάνει λόγο ἡ Ἁγία Γραφὴ (Β' Κορ. β' 15. Πρβλ. Ἡσ. ξστ' 14) καὶ ἐπιτελεῖ θαύματα (Δ/Β' Βασιλ. ιγ' 20-21). Ἡ ἴδια χάρη μεταδίδεται στὰ ἀντικείμενα, τὰ ὁποῖα ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ σῶμα τῶν ἁγίων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ θαυματουργία (Δ/Β' Βασιλ. β' 8-14. Ματθ. θ' 20-22. Μάρκ. στ' 13. Πράξ. ιθ' 12).

   Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς λοιπὸν τιμᾶ τὰ λείψανα τῶν Ἁγίων ἀνθρώπων καὶ τὰ ἐμποτίζει μὲ τὴν ἄκτιστη θεία Του χάρη. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποδίδει τιμὴ σ’ αὐτὰ καὶ τὰ θέτει κάτω ἀπὸ τὸ ἱερὸ θυσιαστήριο (Ἑβρ. ιγ' 10), μιμούμενη στὸ θέμα αὐτὸ τὸ οὐράνιο, τὸ ἀχειροποίητο θυσιαστήριο (Ἀποκ. στ' 9) γιατί τὰ δικά μας θυσιαστήρια, εἶναι «ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν», δηλαδὴ ἐκείνου τοῦ οὐράνιου θυσιαστηρίου (Ἑβρ. θ' 24), τῆς "ἀσάλευτης Βασιλείας" τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ.

    Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα.