Ο ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΜΗΣ

IMG 20201129 092514

Σήμερα Κυριακή 29η Νοεμβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος προσέφερε τήν ἀναίμακτη Θεία Λατρεία καί τό θυμίαμα τῆς προσευχῆς τοῦ δοκιμαζομένου Λαοῦ τοῦ Θεοῦ στό Ἱ. Θυσιαστήριο τοῦ ἱστορικοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Σύμης, ὁ ὁποῖος στερεῖται τακτικοῦ Ἐφημερίου. Συλλειτουργούς του εἶχε τόν π. Ἀντώνιο Μανιά καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό εὐαγγελικό του κήρυγμα, ἀνεφέρθη στὸ πρόσωπο τοῦ πλούσιου νέου, τόν ὁποῖο ἡ μανία τοῦ πλουτισμοῦ δὲν ἄφησε νὰ εἰσέλθει στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ καρδιὰ του εἶχε μείνει ἀσυγκίνητη ἀπὸ τὴν ἀγάπη, ποὺ πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ δείχνει στὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὁ Κύριος γιὰ νὰ ἀποκαλύψει τὴν ἀπιστία καί ἀτέλειά του, τοῦ μίλησε γιά τήν ἐλεημοσύνη καί ἀκτημοσύνη, καλώντας τον νά πουλήσει ὅλα του τά ὑπάρχοντα καί νά τά μοιράσει στούς φτωχούς. Ἐκεῖνος, ἀφοῦ δὲν εἶχε μέσα του ἀγάπη, δὲν κατάφερε νά ἐκτελέσει αὐτήν τήν «ἀκατόρθωτη» γι’ αὐτόν ἐντολή, διότι τελικά δὲν πίστευε στὸν Θεό, παρά μόνο στὰ χρήματά του. Τὰ πλούτη του ἦταν γι’ αὐτὸν θεός. Εἶχε γίνει δηλαδὴ ἕνας εἰδωλολάτρης καὶ ἂς ἐφάρμοζε τὸ μωσαϊκὸ Νόμο.

Ὁ Κύριος μᾶς διαβεβαιώνει πὼς εἶναι φοβερὰ δύσκολο νὰ εἰσέλθει στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἄνθρωπος φιλοχρήματος καὶ φιλάργυρος, προκειμένου νά ἀφυπνιστοῦμε καὶ νά ὑπερνικήσουμε τόν μεγάλο κίνδυνο τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ τῆς φιλαργυρίας, πού μᾶς κρατᾶ μακράν τῆς Χάρης Του καί μᾶς παρέχει ὡς παράδειγμα ἀποφυγῆς τόν φιλοχρήματο νεανίσκο, καλῶντας μας στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.