Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

IMG 20201225 092644

Σήμερα Χριστούγεννα 2020, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σύμης μέ συλλειτουργούς του τόν ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Ἀντώνιο Μανιᾶ καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τά δέ ἀναλόγια ἐκόσμησαν ὁ Ἱεροψάλτης τῆς ἐνορίας κ. Ἀγαπητός Μιχελλής καί ὁ ἑορτάζων κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης.

Ἀντί ἄλλου κηρύγματος, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε τήν Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ἐν δέ τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπηύθυνε καί ὁ ἴδιος πατρικές εὐχές, ἐπισημαίνοντας, ὅτι οἱ ἀνθρώπινες ἀπέλπιδες συνθῆκες πού ἐπικρατοῦσαν τόν καιρόν ἐκεῖνον, δέν ἀπέτρεψαν, οὔτε καί ἐμπόδισαν τήν προαιώνιον Βουλήν τοῦ Θεοῦ, νά ἀποστείλῃ τόν Μονογενῆ Υἱόν Αὐτοῦ, «ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, … γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ. Δ΄, 4-5).

Ὁ ἐν σπηλαίῳ Γεννηθείς καί ἐν τῇ ταπεινῇ φάτνῃ τῶν ἀλόγων ζώων Ἀνακλιθείς, ἀκόμη καί ὡς Βρέφος σπαργανούμενον, ἀλλά καί ὡς Θεός ἀγάπης, ἐδέχθη τήν ἀνθρωπίνην ἀμφισβήτησιν, κακίαν καί ἀπειλήν ὑπό τήν μορφήν τοῦ Ἡρώδου, ἐκπροσώπου τῆς τυραννίας, ὁ ὁποῖος ἐφοβήθη νά μήν ἀπωλέσῃ τήν δύναμιν τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας. Γλαφυρότατα δέ ὁ ἱ. ὑμνωδός τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ἀναφέρει: «Ἐξεπλήττετο ὁ Ἡρώδης, ὁρῶν τῶν Μάγων τήν εὐσέβειαν καί τῷ θυμῷ νικώμενος τοῦ ἔτους ἠκριβολόγει τό διάστημα… Μέγα ἦν τό δεινόν! …». (Ἰδιομ. Θ΄ Ὥρας).

Ὁ Χριστός, «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» καί τότε καί πάντοτε, ἦλθε στόν κόσμο μας, ὄχι ὡς ἐπισκέπτης, ἀλλά «ἀεί συμπαρών», ἀνοίγοντας τόν δρόμον, διά νά ξεπερνοῦμε τά προβλήματα καί τίς δυσκολίες πού καθημερινῶς ἀντιμετωπίζομεν καί ἰδιαιτέρως κατά τάς παρούσας ἡμέρας, πού καλούμεθα νά συμβάλλομεν κι ἐμεῖς συστρατευόμενοι στόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας καί νά διαφυλάξομεν τήν ἐντός ἡμῶν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ὥστε παραμένοντες ὑγιεῖς, νά ἑορτάζομεν πνευματικῶς καί παρά τάς κατά καιρούς ἀναφυομένας δυσκολίας, τό μέγα καί σωτηριῶδες γεγονός τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐνανθρωπήσεως.

   Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα.