Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

16

Σήμερα Κυριακή 21η Φεβρουαρίου 2021, ἡμέρα ἐνάρξεως τοῦ Τριωδίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν π. Ἀντώνιο Μανιᾶ καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τό ἱ. Ἀναλόγιο διακόνησαν οἱ Ἱεροψάλτες.Μιχελῆς Ἀγαπητός καί Ἐμμανουήλ Κυπριώτης.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε πρός τούς ἐκκλησιαζομένους πιστούς, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς σημερινῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, ἀναφερόμενος πρωτίστως στήν ἀρετή τῆς ταπεινώσεως, ἀλλά καί τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου.

Τριώδιο ὀνομάζεται ἡ ἐκκλησιαστικὴ περίοδος ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴν σημερινή Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, ἕως καί τό Μεγάλο Σάββατο. Τήν ὀνομασία της ἔχει λάβει ἀπό τό ὁμώνυμο λειτουργικό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας μας, τό ὁποῖο ἔχει ὡς ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό του, ὅτι οἱ Κανόνες ποὺ ἀπαρτίζουν τὶς καθημερινὲς ἀκολουθίες ἀποτελοῦνται ἀπὸ τρεῖς καὶ ὄχι ἐννέα ὠδὲς, ὅπως συμβαίνει μὲ ὅλους τούς Κανόνες τοῦ ὑπολοίπου ἔτους. Εἶναι περίοδος μεγάλης πνευματικῆς ὠφελείας, πλήρης ἱερῶν ἀκολουθιῶν πού προσφέρουν στοὺς πιστοὺς πολλὲς εὐκαιρίες κατανύξεως καί μετανοίας, προκειμένου νά προετοιμασθοῦν μέ τήν προσευχή καί τήν νηστεία, γιά νά ἑορτάσουν θεοφιλῶς τά Σωτήρια Πάθη καί τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα.