ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

 24

Σήμερα 4η Ἀπριλίου 2021 Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος προσέφερε τήν ἀναίμακτη Θεία Λατρεία καί τό θυμίαμα τῆς προσευχῆς τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ στό Ἱ. Θυσιαστήριο τοῦ ἱστορικοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Σύμης. Συλλειτουργούς του εἶχε τόν π Ἐλευθέριο Ὀθίτη, π. Ἀντώνιο Μανιᾶ καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό, ἐνῶ τό ἱ. Ἀναλόγιο διακόνησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Ἀγαπητός Μιχελλής καί κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης.

Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο στό τέλος τοῦ ὁποίου ἔγινε ἡ Τελετή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ὅπου προσκύνησε καί εὐλόγησε ἐν συνεχείᾳ διά τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τό ἐκκλησίασμα. Ἀκολούθως τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀναφερόμενος στό εὐαγγελικό του κήρυγμα περί τῆς ἀνεκτίμητης ἀξίας τῆς ψυχῆς μας, γιά τήν σωτηρία τῆς ὁποίας ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος.

Κατὰ τὴν σημερινὴ Κυριακή, ποὺ βρισκόμαστε στὸ μέσον της Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἁγία μας ἐκκλησία ὑψώνει τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ μᾶς δίνει τὴν ἀφορμὴ νὰ ἐμβαθύνουμε στὸ μυστήριο αὐτὸ τοῦ Σταυροῦ, ἀναζητώντας τὴν μοναδικὴ διέξοδο τοῦ θανάτου ποὺ εἶναι ἡ διὰ τοῦ Σταυροῦ Ἀνάσταση.

Καθένας ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ βρίσκεται ἑνωμένος μὲ τὸ Χριστὸ θὰ πρέπει νὰ βιώνει πάντοτε τὴ σταυρική Του θυσία καὶ νὰ τὴν ἐφαρμόζει στὴ ζωή του μὲ ἀνάλογη σταυρικὴ πνευματικὴ πορεία, κατὰ τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν Σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθήτω μοι». Μὲ ἁπλᾶ λόγια, ὅποιος θέλει νὰ ἀκολουθήσει τὸν Χριστὸ θὰ πρέπει νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸν κακό ἑαυτό του, δηλαδή τὸν ἐγωισμό του, τὶς ἀδυναμίες του, τὰ πάθη του, τὶς κακίες του καὶ νὰ δεχθεῖ τὸν δικό του σταυρό, ποὺ θὰ εἶναι ταλαιπωρίες, χλευασμοί, εἰρωνεῖες, κόπος καὶ ἀγώνας γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ. Τότε μόνο θὰ μπορεῖ νὰ Τὸν ἀκολουθήσει καὶ νὰ ἔχει μέρος μαζί Του στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

 Ἀκολουθοῦν σχετικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.