Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΣΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ

IMG 20210414 203231

Σήμερα τό ἑσπέρας, Τετάρτη 14η Ἀπριλίου 2021, μεσούσης τῆς Ε΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, στό Καθολικό της Ἱερᾶς Μονῆς Πανορμίτου ἐψάλη κατά τήν διατεταγμένη τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ κατανυκτική Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος. Εὐθύς μετά τό πέρας τῶν τροπαρίων, ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, μέ συλλειτουργό του τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό, ἐνῶ συμπροσευχόμενος ἐντός τοῦ Ἁγίου Βήματος ἦταν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς, Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου π. Ἀντώνιος Πατρός. Τό ἀναλόγιο διακόνησε ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Μονῆς κ. Μερκούριος Γιανναρᾶς καί ὁ Ἱεροψάλτης κ. Πανορμίτης Κακακιός.

Ὁ Μέγας Κανών συνετέθη ἀπό τόν ἅγιο Ἀνδρέα τόν Ἱεροσολυμίτη, Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας ἀπό τοὺς πλέον ἐξέχοντες ἐκπροσώπους τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ποιήσεώς. Ὁ συγκεκριμένος Κανόνας ἀπαρτίζεται ἀπό 250 τροπάρια, ψάλλεται τμηματικὰ κατά τὶς τέσσερις πρῶτες ἡμέρες τῆς Α΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν καὶ ὁλόκληρος σήμερα. Πρόκειται γιά ἕναν ὕμνο βαθιᾶς συντριβῆς καὶ συγκλονιστικῆς μετανοίας, ὁ ὁποῖος ἀπευθύνεται σέ κάθε ἄνθρωπο ποὺ αἰσθάνεται τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας καί γεύεται τὴν πικρία τῆς ἀποστασίας του ἀπὸ τὸν Θεὸ. Ἀκολουθώντας τίς ποιμαντικές προτροπές τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, συντρίβεται, κατανύσσεται καὶ ξεσπᾶ σὲ γοερό καρδιακό θρῆνο, ὁ ὁποῖος σώζει, διότι ἀνοίγει τὸν δρόμο τῆς μετανοίας. Τὸν δρόμο ποὺ ἐπαναφέρει τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη κοντὰ στὸν Θεό, τὴν πηγὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς καὶ τὸ πλήρωμα τῆς ἄρρητης χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης.

ΕΔΩ παραθέτουμε εἰσαγωγικά στοιχεῖα καί τό σύνολο τῶν τροπαρίων σέ πρωτότυπο κείμενο καί νεοελληνική μετάφραση ἀπό τόν Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης Συμεών.


Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα ἀπό τήν ἀποψινή λατρευτική σύναξη.