Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

07

Σήμερα τό ἑσπέρας, Παρασκευή 16η Ἀπριλίου 2021 ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στήν διατεταγμένη ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον, ἡ ὁποία ἐψάλη τηρουμένων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων, πλήν ὅμως μέ ἰδιαιτέρα κατάνυξη καί ἱεροπρέπεια στούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.

Ἀρχικῶς ὁ Σεβασμιώτατος προέστη στό πρῶτο τμῆμα τῆς ἀκολουθίας εἰς τόν ἱστορικό Ἱ. Ναό τῆς Μεγάλης Παναγίας τοῦ Κάστρου Σύμης, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Ἐφημερίου π. Παντ. Μακροπούλου καί τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου Κακακιοῦ. Τό ἱερό ἀναλόγιο διακόνησε ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Ἐνορίας κ. Χαράλαμπος Κατσιμπρής.

Ἀκολούθως μετέβη στόν παρακείμενο Ἱ. Ναό τῆς Παναγίας Κεχαριτωμένης, ὅπου χοροστάτησε στό δεύτερο τμῆμα τοῦ Ἀκαθίστου, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ ἐκεῖ Ἐφημερίου π. Χρήστου Σταθοπούλου καί τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου Κακακιοῦ. Τό ἱερό ἀναλόγιο διακόνησε ὁ Ἱεροψάλτης κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης.

Εἰς ἀμφοτέρους τούς Θεομητορικούς Ναούς ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε ἐκ μέσης καρδίας σύντομους λόγους περί τοῦ Προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τοῦ ἱστορικοῦ καθιερώσεως τοῦ «Ἀκαθίστου Ὕμνου», ἐπικαλούμενος τήν ἀπροσμάχητον πρεσβεία Της πρός ὅλον τόν κόσμον, εὐχόμενος τέλος καλή Ἀνάσταση!

Ἀκολουθεῖ ἡ σκιαγράφηση τῶν ἱστορικῶν γεγονότων πού διαδραματίστηκαν στήν Βασιλίδα τῶν Πόλεων τόν Ἀπρίλιο τοῦ 626, ὅταν ὁ Αὐτοκράτορας Ἡράκλειος μέ ὅλο τόν στρατό βρισκόταν στή Σεβάστεια. Καί τότε, ξαφνικά, πραγματοποιήθηκε ὁ χειρότερος ἐφιάλτης πού πάντα προσπαθοῦσε νά ἀποφύγει ἡ βυζαντινή ἐξωτερική πολιτική εἶτε μέ ἀμυντικούς πολέμους εἶτε μέ συμμαχίες. Ἐκείνη τή φορά τῆς ἐπιτέθηκαν συγχρόνως ὁ ἐχθρός ἀπό τό Βορρᾶ καί ὁ ἐχθρός ἀπό τήν Ἀνατολή. Στίς 29 Ἰουλίου, κι ἐνῶ ὁ στρατός βρισκόταν περίπου 800 χιλιόμετρα μακριά ἀπό τήν πρωτεύουσα, ἐμφανίστηκε μπροστά στά τείχη τῆς Κωνσταντινούπολης ἕνα τεράστιο πλῆθος Ἀβάρων (100.000 μέ 150.000). Τά μονόξυλα πλοῖα τους, «πλῆθος ἄπειρον» κατά τόν χρονογράφο Θεοφάνη, κάλυψαν ὅλο τόν Κεράτιο Κόλπο. Ταυτόχρονα, στήν ἀπέναντι ἀκτή τοῦ Βοσπόρου, στή Χαλκηδόνα, ἔφτασε ὁ περσικός στρατός, ἕτοιμος νά ἐπιτεθεῖ ἀπό τή θάλασσα.

Ἡ κατάσταση ἦταν ἀπελπιστική γιά τούς πολιορκούμενους καί αὐτό τό γνώριζε καί ὁ χαγάνος, ὁ βασιλιάς τῶν Ἀβάρων. Ἀπέρριψε ὅλες τίς προτάσεις ἐκεχειρίας, πού περιλάμβαναν τήν πληρωμή τεράστιων φόρων, λέγοντας χαρακτηριστικά πώς δέν εἶχαν ἐλπίδα σωτηρίας ἐκτός κι ἄν γίνονταν ψάρια γιά νά διαφύγουν κολυμπώντας ἡ πουλιά γιά νά πετάξουν στόν οὐρανό.

Στίς 6 Αὐγούστου οἱ Ἄβαροι κατέλαβαν μέ ἔφοδο τήν ἐκκλησία τῶν Βλαχερνῶν στό εὐάλωτο βορειοανατολικό ἄκρο τῆς Πόλης καί ἑτοιμάστηκαν γιά τήν τελική ἐπίθεση σέ συνεννόηση μέ τούς Πέρσες. Ἔδωσαν ἐντολή στά μονόξυλα νά ἐπιτεθοῦν ὅταν δοῦν φωτιές στό ἀκραῖο σημεῖο τῶν θαλάσσιων τειχῶν, ὥστε νά δημιουργήσουν ἀντιπερισπασμό στόν βυζαντινό στόλο καί νά μεταφερθοῦν μέ ἀσφάλεια οἱ Πέρσες μέ τά ὑπόλοιπα πλοῖα.

Ἐκείνη τήν δραματική νύχτα, καθώς ὁ πατριάρχης Σέργιος περιέτρεχε τά τείχη μέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας γιά νά ἐνθαρρύνει τούς ὑπερασπιστές καί οἱ κάτοικοι τῆς Βασιλεύουσας ἀνέπεμπαν δεήσεις στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ βυζαντινή κατασκοπεία κατάφερε νά ὑποκλέψει τό σύνθημα τῶν ἐχθρῶν. Νωρίς τά ξημερώματα τῆς 7ης Αὐγούστου, οἱ ἀμυνόμενοι ἄναψαν φωτιές στήν ἄκρη τῶν θαλάσσιων τειχῶν, προκαλώντας τήν ἄκαιρη ἐπίθεση τῶν μονόξυλων. Μέ τήν θαυματουργική ἐπέμβαση τῆς Παναγίας, μιά φοβερή καταιγίδα ξεσπᾶ ξαφνικά, πού ἐπέφερε μεγάλες ζημιές στόν ἐχθρικό στόλο. Ὅ,τι ἀπέμεινε ἐξολοθρεύτηκε ἀπό τόν βυζαντινό στόλο πού ἐπαγρυπνοῦσε καί ἡ Πόλη διασώθηκε. Στή συνέχεια οἱ βυζαντινοί ἐπιτέθηκαν στά ὑπόλοιπα πλοῖα πού εἶχαν ἀρχίσει νά μεταφέρουν Πέρσες ἀπό τήν Χαλκηδόνα καί τά βύθισαν ὅλα. Μέσα στόν πανικό πού ἀκολούθησε, ἀπέτυχε καί ἡ χερσαία ἐπίθεση τῶν Ἀβάρων ἐκείνη τήν ἡμέρα, ἀφήνοντας χιλιάδες νεκρούς. Ὁ ἐμβρόντητος χαγάνος διέταξε τά ὑπολείμματα τοῦ στρατοῦ του νά ἀποχωρήσουν. Τήν ἑπόμενη μέρα, 8 Αὐγούστου, ἔφτασε στόν Βόσπορο, μετά ἀπό πορεία 800 χιλιομέτρων, ὁ ἀδερφός τοῦ αὐτοκράτορα, Θεόδωρος, ἐπικεφαλῆς μεγάλης στρατιᾶς. Ἡ Βασιλεύουσα εἶχε σωθεῖ ὁριστικά ἀπό τήν χειρότερη δοκιμασία τῆς μέχρι τότε ἱστορίας της.

Οἱ κάτοικοι τῆς Πόλης δέν εἶχαν καμιά ἀμφιβολία γιά τό ποιός τούς εἶχε σώσει. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ χαγάνος ὁμολογοῦσε κατάπληκτος στή διάρκεια τῆς μάχης ὅτι «ἐγώ θεωρῶ γυναίκα σεμνοφοροῦσαν περιτρέχουσαν εἰς τό τεῖχος μόνην οὖσαν» (Πασχάλιο Χρονικό, 725). Ὅλος ὁ λαός, μέ ἐπικεφαλῆς τόν πατριάρχη Σέργιο, ἔτρεξε στήν ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν γιά νά εὐχαριστήσει τήν Παναγία. Ἐκεῖνο τό βράδυ τῆς 8ης Αὐγούστου 626, ὄρθιοι ἔψαλαν τόν ὕμνο πού ἀπό τότε ὀνομάστηκε «Ἀκάθιστος», δοξολογώντας καί ἀποδίδοντας τή σωτηρία «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ», γνωρίζοντας ὅτι αὐτή ἀποδείχθηκε «τῆς βασιλείας τό ἀπόρθητον τεῖχος».

Αὐτά τά γεγονότα μας φέρνει στή μνήμη κάθε χρόνο ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου καί τῶν Χαιρετισμῶν. Θυμίζοντας σέ ὅλους μας ὅτι στίς πιό ἀπελπισμένες στιγμές, ὅταν δέν ὑπάρχει καμιά ἀνθρώπινη βοήθεια, δέν μᾶς ξεχνᾶ ὁ Θεός. Ἀρκεῖ μόνο νά πιστεύουμε δυνατά σ’ Αὐτόν. Γι’ αὐτό καί ὁ ἑλληνικός λαός πού γνώρισε αὐτοκράτορες σάν τόν Ἡράκλειο εὔχεται οἱ ἡγέτες του νά δείχνουν τήν ἴδια εὐσέβεια ὅπως τότε ἐκεῖνος…

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα ἀπό τίς δύο Ἱ. Ἀκολουθίες.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟΥ

232ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ