ΠΡΟΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

 IMG 20210421 092025350a

Ἐπί τριήμερον, Δευτέρα 19η, Τρίτη 20η καί Τετάρτη 21η Ἀπριλίου 2021, ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος κινούμενος ἀπό ἰδιαίτερη ποιμαντική εὐαισθησία πρός τούς ἀκρίτες κατοίκους τοῦ Καστελλορίζου, τῆς πλέον ἀπομακρυσμένης Νήσου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, πραγματοποίησε ἐκεῖ Ποιμαντική περιοδεία, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, Ἀρχιμ. Ἀντώνιο Πατρό. Μέ μεγάλη χαρά καί ἔκδηλη ἀγάπη τόν ὑποδέχθηκαν οἱ Ἱερεῖς τῆς Νήσου, Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Μαλτέζος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί π. Χρῆστος Συμεωνίδης, καθώς καί οἱ εὐσεβεῖς κάτοικοι.

Στό πλαίσιο αὐτό ἐτελέσθησαν προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου οἱ διατεταγμένες καθημερινές κατανυκτικές Ἀκολουθίες τῆς λειτουργικῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στόν παμμεγέθη Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης μέ κέντρο τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, ὅπου ἡ συμμετοχή τῶν πιστῶν ἦταν ἀθρόα. Σύν τοῖς ἄλλοις, δραττόμενος τῆς εὐλογημένης εὐκαιρίας καί προκειμένου νά προετοιμαστοῦν πνευματικά γιά τό Πάσχα, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέθεσε στόν π. Ἀντώνιο νά δεχτεῖ στό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως τούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς, πλῆθος τῶν ὁποίων προσῆλθαν καί μάλιστα καί ἐκ τῶν ὑπηρετούντων ἐκεῖ στρατευμένων παιδιῶν τῆς Πατρίδος μας.

Παράλληλα ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, ἀξιοποιῶντας σ’ ὅλα τά ἐπίπεδα τήν ἐκεῖ παρουσία του, ἐπισκέφθηκε καί ἐπιθεώρησε τίς ἀνακαινιστικές ἐργασίες πού πραγματοποιοῦνται αὐτήν τήν περίοδο σέ δύο Ἱ. Ναούς τῆς Νήσου. Ἀφ’ ἑνός πρόκειται γιά τίς ἐργασίες ἀποπερατώσεως, ἀποκαταστάσεως καί ἐξοπλισμοῦ τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου «Σαντραπέ» Καστελλορίζου, οἱ ὁποῖες προχωροῦν μέ ἔντονους ρυθμούς καί εἶναι ἔργον τό ὁποῖο εὐγενῶς ἀνέλαβε καί δωρεάν προσφέρει ἡ Ἑταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» τοῦ Εὐεργέτου κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου στήν τοπική μας Ἐκκλησία καί τήν ἐν Καστελλορίζῳ τοπική κοινωνία.

Ἀφ’ ἑτέρου πρός ἀποπεράτωσιν βαίνουν οἱ ἐκ βάθρων ἐργασίες ἐσωτερικῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱ. Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πηγαδιοῦ Καστελλορίζου, τήν ὑλοποίησιν τῶν ὁποίων ἔχει ἀναλάβει μέ τήν μέριμνα καί φροντίδα προσωπικῶς τοῦ Σεβασμιωτάτου ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις Σύμης, τῇ συνδρομῇ καί προσφορᾷ ἀρχικῶς εὐλαβῶν ἐξ Αὐστραλίας Καστελλοριζίων, ἀλλά καί ἄλλων εὐλαβῶν Χριστιανῶν, πού ἐπιθυμοῦν νά διασωθεῖ τό κτιριακό συγκρότημα τοῦ Ναοῦ ἀπό τήν ἐρείπωση καί τήν κατάρρευση. Μετά τήν στεγανοποίηση καί τήν ὑδρομόνωση τῆς στέγης, ἀπομένει πλέον ἡ ἀντικατάσταση τῶν ἀποσαθρωμένων ἐξωτερικῶν ἐπιχρισμάτων καί ἡ ὑδροβαφή τους, προκειμένου ὁ Ἱ. Ναός νά ἐξασφαλισθεῖ ἀπό τήν ὑγρασία καί νά παραδοθεῖ ἄμεσα στήν θεία Λατρεία, ἀποτελῶντας γιά πολλά ἀκόμα ἔτη ἕνα ἐπιπλέον ἀνεκτίμητο κόσμημα στόν γραφικό καμβά τοῦ κεντρικοῦ λιμένα τοῦ οἰκισμοῦ.

Ἐπρόκειτο ἀναμφίβολα γιά μιά εὐλογημένη ποιμαντική περιοδεία, ἡ ὁποία χαροποίησε ὄχι μόνον τόν Σεβασμιώτατο, ἀλλά πρωτίστως τούς ἀκρίτες κατοίκους καί τίς τοπικές Ἀρχές τῆς ἀκρώρειας αὐτῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ, διότι εἶχαν τήν εὐκαιρία «Πρό ἕξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα», νά δεχθοῦν τήν ψυχωφέλιμη ἐπίσκεψη τοῦ Ποιμενάρχου τους, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἱεροπρεπῆ παρουσία του τούς μετάγγισε τά ὑψηλά λειτουργικά νοήματα καί μηνύματα τῶν κατανυκτικῶν αὐτῶν ἡμερῶν, προετοιμαζόμενοι τοιουτοτρόπως ὥστε νά νά ἑορτάσουν καί νά προσκυνήσουν τά Σεπτά Πάθη καί τήν Λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα ἀπό τήν περιοδεία:

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ

 

 

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΝΤΡΑΠΕ