Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΗ

  14

Μὲ δέος ἱερὸ καὶ συγκλονιστικὰ συναισθήματα εὐλαβείας, κυλοῦν οἱ Πάνσεπτες ἡμέρες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος στούς Ἱεροὺς Ναοὺς καί τίς καρδιές τῶν Πιστῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Μέ βάση τό πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, συνεχίζουμε τό πνευματικό ὁδοιπορικό, παραθέτοντας τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε μαζί μέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, τό πρωΐ τῆς Μεγάλης Πέμπτης στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης. Συλλειτουργοί του ἦσαν ὁ Ἐφημέριος π. Ἀντώνιος Μανιάς καί ὁ Διάκονος π. Γεώργιος Κακακιός, ἐνῶ τό ἱ. ἀναλόγιο στελέχωσαν οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ κ. Ἀγαπητός Μιχελής, κ. Ἰωάννης Τσίγκος καί κ. Ἀναστάσιος Μπαλής.

 

11g

   Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβασμιώτατος στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης, χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν, δηλ. τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς καί τῆς Σταυρώσεως τοῦ Κυρίου μας, στήν ὁποία ἀναγνώσθηκαν τά "Δώδεκα Εὐαγγέλια", δηλαδή οἱ περικοπές ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες περιγράφουν μέ συγκλονιστικό τρόπο τά γεγονότα ἀπό τόν Μυστικό Δεῖπνο, τήν ὑπερφυᾶ προσευχή τοῦ Κυρίου μας στό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τήν προδοσία τοῦ Ἰούδα, τήν δίκη τοῦ Χριστοῦ μας ἀπό τούς ἀρχιερεῖς καί τόν Πόντιο Πιλάτο, ἕως τήν ἀνάβασή Του στόν φρικτό Γολγοθά καί τήν Σταύρωσή Του.

   Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἀνέγνωσε κατά τήν τάξη τό πρῶτο εὐαγγέλιο, τό λεγόμενο «τῆς Διαθήκης», ἐνῶ ὁ π. Στέφανος Μακρῆς ἐφημέριος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ μετά τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου, λιτανευτικῶς καί ἐν ἀπολύτῳ σιγῇ καί κατανύξει, μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ πέμπτου εὐαγγελίου, μετέφεραν τόν Ἐσταυρωμένο εἰς τό κέντρο τοῦ κυρίως Ναοῦ, πρός προσκύνηση ὑπό τοῦ Ἀρχιερέως καί τῶν πιστῶν. Τό ἱ. ἀναλόγιο διακόνησε ὁ πρωτοψάλτης τοῦ Ναοῦ κ. Δημοσθένης Γιανναράς καί ἄλλοι τινές.

11g

Ἐφέτος γιά μιά ἀκόμη φορά, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, ἀψηφώντας τόν κόπο καί τήν συσσωρευμένη κούραση τῶν ἡμερῶν, μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας στόν Μητροπολιτικό Ναό, χοροστάτησε καί πάλιν τῆς ἰδίας Ἀκολουθίας στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Σύμης, ὁ ὁποῖος στερούμενος Ἐφημερίου ἀπό πολλῶν ἐτῶν, παραμένει σήμερα κλειστός. Ἔτσι ἕνεκα τῆς εὐλαβοῦς αὐτῆς ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολίτου μας, τήν μεγάλη αὐτή ἡμέρα τῆς Σταυρώσεως, κατά τήν ὁποία ὁ Ναός αὐτός ἄγει καί σεπτή Πανήγυρη, ἐδόθη εὐλογημένη εὐκαιρία στούς πιστούς, νά σπεύσουν μέ ἔκδηλη χαρά καί ἱκανοποίηση, γιά νά προσευχηθοῦν καί νά ἐκζητήσουν τό ἔλεος καί τήν Χάρη τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου μας.