Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ Ι. ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 24

Μιά ἀκόμα λειτουργική εὐκαιρία κατά τήν παροῦσα Λαμπροφόρο Ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου, ἡ ὁποία κατά τήν ἐκκλησιαστική πρακτική ὡς μία τοῦ Πάσχα ἡμέρα λογίζεται, ἔδωσε στό εὐσεβές καί φιλάγιο ποίμνιο τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας τῆς Σύμης, ἡ μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, καθ’ ἥν μέ λαμπρότητα καί τήν ἁρμόζουσα ἐκκλησιαστική τάξη, πανηγύρισε ἐκ μεταθέσεως ἡ ὁμώνυμη ἱστορική Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, σήμερα Πέμπτη 6η Μαΐου 2021.

Τό πρωί ἔγινε ἡ ἔναρξη τοῦ Ὄρθρου εἰς τόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας καί ἀκολούθησε ἡ Θεία Λειτουργία, λειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Πατροῦ, τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Οἰκον. Ἐλευθερίου Ὀθίτη, τοῦ π. Ἀντωνίου Μανιᾶ καί τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου Κακακιοῦ. Τό δέ ἀναλόγιο διακόνησε χορωδία τῶν Ἱεροψαλτῶν κ. Ἀγαπητοῦ Μιχελῆ, κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτη καί κ. Παναγιώτου Μητροπάνου.

Ἡ Ἐκκλησία ἀπέδωσε πολλὲς τιμὲς στὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο, διότι ἀναδείχθηκε ὁ ἡρωϊκότερος τῶν Ἁγίων καὶ ὁ ἁγιότερος τῶν ἡρῴων. Νά πῶς τὸν χαιρετίζουν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι: «ὡς τὴν μεγάλην τῆς Ἐκκλησίας σάλπιγγα, τῶν ἀρετῶν κανόνα, τὸν νοῦν τὸν περίβλεπτον, τῶν Πατριαρχῶν τὴν κρηπίδα, τὴν ὀξυτάτην γλῶσσαν, τὸν διαυγῆ ὀφθαλμόν, τὸν λαμπτῆρα τὸν φαεινότατον, τὸν πέλεκυν τὸν κόπτοντα πᾶσαν ὕλην αἱρέσεων καὶ καταφλέγοντα τῷ πυρὶ τῷ τοῦ πνεύματος». Καὶ ἀκόμα «ὡς τὸν ἀπερίτρεπτον στῦλον, τὸν ἄσειστον πύργον, τὸν χρυσοῤῥόαν Νεῖλον, τῆς ἀθανασίας τὸν ἐπώνυμον, τὸν πυρσὸν τὸν μετάρσιον, τὸν ἀκατάβλητον πύργον, τὸν ταξιάρχην θεολέκτου παρατάξεως, τὸν θεοφόρον τῆς χάριτος ποταμόν, ἀρχιερέων τὸ κλέος, ἀριστέα τὸν ἀήττητον, τὸν συγκόψαντα τὰς φάλαγγας τῶν αἱρέσεων τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος, τὸν στήσαντα τῆς Ὀρθοδοξίας τὰ τρόπαια καθ᾿ ὅλην τὴν οἰκουμένην». Ἂς προσέξουμε, λοιπόν, αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Μ. Ἀθανασίου καὶ ἂς ἀγωνιστοῦμε νὰ τὸν μιμηθοῦμε.

Παρατίθεται φωτογραφικό λεύκωμα τῆς πανηγύρεως.