Η ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 2021

 0001

Σήμερα 16η Μαΐου 2021, Κυριακή τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἐφημέριο π. Ἀντώνιο Μανιᾶ καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τό ἱ. Ἀναλόγιο διακόνησε ὁ Ἱεροψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Ἀγαπητός Μιχελής μεθ’ ἑτέρων.

Ἡ Ἐκκλησία τὶς Κυριακὲς μετὰ τὸ Πάσχα τοποθετεῖ ἐκεῖνες τὶς εὐαγγελικὲς περικοπές, πού μᾶς παρουσιάζουν τοὺς προσωπικοὺς μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ὅλοι τους μαρτυροῦν τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως, ὅπως τὸ ἔζησαν προσωπικά οἱ ἴδιοι καί ἡ μαρτυρία τους αὐτή ἔχει μεγάλη ἀξία.

Ἔτσι ὁ Σεβασμιώτατος δραττόμενος τῆς εὐλογημένης αὐτῆς εὐκαιρίας, ὁμίλησε πρός τούς ἐκκλησιαζομένους πιστούς περί τῶν Μυροφόρων, ἀλλά καί τῶν γεγονότων πού αὐτές βίωσαν κατά τήν τολμηρή ἐπίσκεψή τους στόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου ἐκεῖνες τίς δραματικές ὥρες.

Τὸ Εὐαγγέλιο διηγεῖται πρῶτα γιὰ τὴν τολμηρὴ πράξη τοῦ Ἰωσὴφ ἀπὸ τὴν Ἀριμαθαία. Ἦταν ἄνθρωπος μὲ ἀξίωμα καὶ μεγάλη ἐκτίμηση. Εἶχε ὅμως μέσα του μεγάλη εὐσέβεια, ποὺ τοῦ ἔδωσε τὸ θάρρος καὶ τὴν τόλμη νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν Πιλάτο τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου, προκειμένου νά τό ἐνταφιάσει.

Ἐν συνεχείᾳ ἀναφέρεται ἡ τολμηρὴ πράξη τῶν τριῶν Μυροφόρων γυναικών, οἱ ὁποῖες ἀποφάσισαν νὰ ἀλείψουν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Καὶ οἱ τρεῖς εἶχαν μεγάλη ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση στὸν Κύριο, πού ὑπερνίκησε τίς πολλὲς δυσκολίες καὶ τά ἐμπόδια, γιά νά ἐπιτύχει τό ποθούμενο. Ἀρχικά ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς ἄρχοντες, τὸ λαό, τὴ φρουρὰ καὶ νὰ κυλίσουν τὴ μεγάλη καὶ βαριὰ πέτρα τοῦ μνημείου. Δὲ λογάριασαν ὅμως τίποτε ἀπ' ὅλα αὐτά, γιατί ἡ ψυχὴ τους γέμιζε ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας, ὁ Ὁποῖος βράβευσε τὴν ἡρωικὴ πράξη τους, ἀξιώσας αὐτές νὰ γίνουν οἱ πρῶτοι μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως.

Αὐτὸ τὸ μήνυμα τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ θὰ μεταφέρουν οἱ γυναῖκες στοὺς μαθητὲς Του καὶ γενικὰ σ' ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ὅ,τι ἔκαναν ὁ Ἰωσήφ, ὁ Νικόδημος καὶ οἱ Μυροφόρες γυναῖκες εἶναι ὁμολογία πίστεως καὶ μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἂς ἔχουμε λοιπὸν καὶ ἐμεῖς τὸ θάρρος καὶ τὴν τόλμη νὰ ὁμολογοῦμε τὴν πίστη μας στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ γιὰ νὰ ἔχουμε μέσα μας παντοτινά τὴ χαρὰ καὶ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως.