ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

IMG 20210601 110622

Σήμερα Τρίτη 1η Ἰουνίου 2021 περί ὥρα 11:00, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε εἰς τόν Προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας «Ἀληθινῆς» Σύμης τήν Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ μετά τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὑπέρ ὑγείας, φωτισμοῦ καί ἐνισχύσεως τῶν διαγωνιζομένων Μαθητῶν εἰς τάς ἐπικειμένας Πανελληνίους ἐξετάσεις.

Εἰς τήν Ἱ. Ἀκολουθία, ἡ ὁποία ἐτελέσθη ἐξωτερικῶς, εἰς τόν εὐσκιόφυλλο περίβολο τοῦ Θεομητορικοῦ Ναοῦ ὥστε νά τηρηθοῦν τά ἰσχύοντα ὑγειονομικά μέτρα πρός ἀποφυγήν ἀσκόπου συνωστισμοῦ, συμμετεῖχαν Καθηγητές καί οἱ ὑποψήφιοι διαγωνιζόμενοι Μαθητές τῶν Λυκειακῶν Τάξεων τοῦ Πανορμιτείου Γυμνασίου, καθώς καί τοῦ ΕΠΑΛ Σύμης, πού ἀξιοποίησαν τήν προσευχητική αὐτή εὐκαιρία, ἐπικαλούμενοι τήν ἄνωθεν ἐνίσχυση καί τόν φωτισμό διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Κουράγιο καί δύναμη ἐπίσης ἔλαβαν ἀπό τίς θερμές καί ἐγκάρδιες εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος στήν ἐμπνευσμένη του σύντομη ὁμιλία τόνισε τήν ἀξία πού ἔχει ἡ προσπάθεια, ὁ ἀγώνας καί ἡ ὑπομονή πού καταξιώνουν τόν ἄνθρωπο, προσελκύουν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ πού ἀναδεικνύει καί ἐνισχύει τίς δυνατότητες τοῦ καθενός.

Μετά τήν ἀπόλυση ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε στούς συμμετέχοντες Μαθητές εἰς πατρική εὐλογία, ἕνα ἀντίτυπον τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐκδόσεως τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας μέ πρωτότυπο κείμενο κατά τήν ἔκδοση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μέ Νεοελληνική δέ ἀπόδοση τοῦ κ. Χρήστου Βούλγαρη, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου καί Ὁμ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ, εὐχόμενος καλή ἐπιτυχία εἰς ἕναν ἕκαστον.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα.