ΤΑ ΣΕΠΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

 19

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί σεμνοπρέπεια, σύμφωνα μέ τήν Πατριαρχική τάξη καί παράδοση, ἑορτάστηκε σήμερα, Παρασκευή 11η Ἰουνίου 2021, στό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἡ ἱερά Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, καθ’ ἥν ἄγει καί τά σεπτά Αὐτοῦ Ὀνομαστήρια ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης Κ.κ. Βαρθολομαῖος. Προκειμένου νά συνεορτάσει τήν λαμπράν αὐτήν ἡμέρα καί νά τιμήσει χρεωστικῶς τήν Σεπτήν Κορυφήν τῆς Ὀρθοδοξίας, μετέβη στό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, καθ’ ὅτι μάλιστα ἐφέτος, συμπληρώνονται ἑξήντα χρόνια ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τριάντα ἔτη ἀπό τήν ἄνοδόν του εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνο.

Ὁ Παναγιώτατος ἐχθές Πέμπτη 10η Ἰουνίου παραμονή τῆς ἑορτῆς, χοροστάτησε κατά τόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό εἰς τήν Ἱερά Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ἐνῶ μετά τήν ἀπόλυση παρετέθη δεξίωση στήν αὐλή τῆς Μονῆς, κατά τήν ὁποία ὁ Παναγιώτατος ἐδέχθη τίς εὐχές τῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ κλήρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Δυό χορωδίες ἀπό τήν Οὐκρανία ἔψαλαν καί τραγούδησαν τιμώντας τά Πατριαρχικά ὀνομαστήρια.

Σήμερα τό πρωΐ, κυριώνυμη ἡμέρα, ὁ Πατριάρχης χοροστάτησε στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Φανάρι. Ἐκτός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, ἐκκλησιάστηκαν Ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Ἀντιπροσωπεῖες τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Κύπρου καί Οὐκρανίας, ὑπό τούς Σεβ. Μητροπολίτας Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειο καί Ἰβάνο-Φρανκίβκ καί Γαλικίας κ. Ἰωάσαφ ἀντιστοίχως, Ἀρχιερεῖς ἀπό τίς Ἐκκλησίες τῆς Γεωργίας καί τῆς Ἑλλάδος, Ἡγούμενοι ἀπό τό Ἅγιον Ὅρος, κληρικοί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν της Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Βλάσης, ὁ Πρέσβης τῆς Ἑλλάδος στήν Ἄγκυρα Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ-Χρῆστος Διάμεσης, ὁ πρώην Ὑφυπουργός κ. Ἀντώνης Διαματάρης, οἱ Γενικοί Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Οὐκρανίας στήν Πόλη Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου καί Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Κοινοτικοί παράγοντες, πιστοί ἀπό τήν Πόλη καί προσκυνητές ἀπό τό ἐξωτερικό.

Ἀκολουθοῦν χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.