Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΥΜΗΣ 2021

23

Σήμερα 21η Ἰουνίου 2021, Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πανηγύρισε μεγαλοπρεπῶς ὁ Ἐνοριακός Ἱ. Ναός Ἁγίας Τριάδος Σύμης, ὁ ὁποῖος ἀνοικοδομήθη τό ἔτος 1881 μέ τήν παλλαϊκή συμμετοχή τῶν εὐσεβῶν κατοίκων τῆς Σύμης καί δεσπόζει σέ περίοπτη θέση στό ἐπάνω μέρος τοῦ Χωριοῦ, ἀποτελώντας ἀναμφίβολα τήν κορωνίδα τοῦ γραφικοῦ νεοκλασσικοῦ οἰκισμοῦ τῆς Συμαϊκῆς «ἄνω Χώρας».

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία, μέ συλλειτουργούς του ἅπαντας τούς Ἱερεῖς τῆς Σύμης μετά τοῦ Διακόνου μας, ἐνῶ τά ἱερά ἀναλόγια διακόνησαν, οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ κ. Πανορμίτης Κακακιός, κ. Προκόπιος Χατζηχρυσάφης καί οἱ φιλοξενούμενοι κ. Μερκούριος Γιανναρᾶς, κ. Χαράλαμπος Κατσιμπρής, κ. Μιχαήλ Κυπριώτης, κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης καί κ. Μιχαήλ Τσαβαρής.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε ἐμπνευσμένα πρός τούς πολυπληθεῖς πιστούς, οἱ ὁποῖοι σημειωτέον τηρῶντας τά ὑγειονομικά μέτρα προσῆλθαν γιά νά ἀνάψουν τό κερί τῆς εὐσεβείας, κλίνοντας τό γόνυ τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος εἰς τόν ἐν Τριάδι προσκυνούμενον Κύριον, περί τοῦ Προσώπου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Ὁποῖον «ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας» καί ἁγιάζει «πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον». Παρέστησαν δέ καί οἱ τοπικές Ἀρχές, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Σύμης κ. Ἐλευθ. Παπακαλοδούκα καί Μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

Τέλος, μέ τήν μέριμνα τοῦ δραστήριου Ἐφημερίου π. Γεωργίου Χατζηχρυσάφη, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί τῶν κυριῶν τῆς ἐνορίας προσφέρθηκαν στούς ἐκκλησιαζομένους συσκευασμένα τά πλούσια πατροπαράδοτα κεράσματα, ὅπου, στό εὐρύχωρο προαύλιο τοῦ Ναοῦ, εἶχαν τήν εὐλογημένη εὐκαιρία τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ τους, ἀποτυπώνοντας ἔτσι ἐμπράκτως τό λόγιον τοῦ ἱ. ὑμνογράφου: «εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν καί συμφώνως δοξάζομεν τό Πανάγιον Πνεῦμα».

Κατωτέρω παρατίθενται φωτογραφικά στιγμιότυπα, ἀπό τήν ἱ. Πανήγυρη.