Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

34

Μέ ἱεροπρέπεια καί εὐλάβεια ἐτελέσθη καί ἐφέτος στήν Σύμη ἡ ἑορτή τῆς «ἐν πυρίνῳ ἅρματι εἰς οὐρανούς ἀναβάσεως τοῦ Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου», στούς δύο ὁμωνύμους Ἱ. Ναούς του.

Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς, Δευτέρα 19η Ἰουλίου 2021, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, χοροστάτησε στόν Μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό, ὁ ὁποῖος ἐτελέσθη στό γραφικό ἐκκλησάκι τοῦ Προφήτου Ἠλία τοῦ «Ἀνηφόρου», πού βρίσκεται σκαρφαλωμένο στήν βραχώδη πλαγιά τοῦ βουνοῦ, πάνω ἀπό τόν ὅρμο τοῦ Πανορμίτη, ἐπί τῆς ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ Σύμης-Πανορμίτη. Συμμετεῖχε ὁ π. Γεώργιος Χατζηχρυσάφης καί ὁ Διάκονος π. Γεώργιος Κακακιός, ἐνῶ τό ἱ. ἀναλόγιο διακόνησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Χαράλαμπος Κατσιμπρής καί κ. Πανορμίτης Κακακιός.

Πρό τῆς ἀπολύσεως καί ἀφοῦ εὐλογήθηκαν οἱ προσφερόμενοι ἄρτοι, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τά ἀναγνώσματα τῆς Ἀκολουθίας ὁμίλησε διδακτικότατα γιά τήν μεγάλη αὐτή μορφή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τήν ἀκλόνητη πίστη καί ἀγάπη πού ἔτρεφε στόν ἀληθινό Θεό, τόν πνευματικό του ζῆλο, καθώς καί γιά τήν ἐπανεμφάνισή του στούς ἐσχάτους καιρούς, πρός ἐπιστηριγμόν τῶν πιστῶν καί ἐνίσχυση τῆς Ἐκκλησίας.

Τήν ἑπομένη κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Τρίτη 20η Ἰουλίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, στήν παλαίφατη Ἱ. Μονή τοῦ Προφήτου Ἠλιού «Βίγλας», κατά τήν Συμαϊκή ντοπιολαλιά στόν «Ἅϊ Νουλιᾶ», πού ἐπίσης βρίσκεται σκαρφαλωμένη στήν ἀπότομη πλαγιά τοῦ ὁμώνυμου βουνοῦ, πλησίον τοῦ Κοιμητηρίου τῆς Ἁγ. Μαρίνας. Συλλειτουργοί του ἦσαν ὁ π. Στέφανος Μακρῆς καί ὁ Διάκονος π. Γεώργιος Κακακιός, ἐνῶ τό Ἱ. ἀναλόγιο διακόνησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Δημοσθένης Γιανναρᾶς, κ. Μιχαήλ Τσαβαρής, κ. Πανορμίτης Κακακιός καί κ. Ἀναστάσιος Μπαλής.

Ὁ Σεβασμιώτατος κύρηξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερόμενος στήν μορφή τοῦ ἑορταζομένου Προφήτου Ἠλία, ὁ ὁποῖος καίτοι «μονώτατος» στήν θάλασσα τῆς ποικιλώνυμης εἰδωλολατρείας καί ἀποστασίας τῆς ἐποχῆς του, ζεῖ καί πολιτεύεται εὐσεβῶς σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἀποτελῶντας ἀνυπέρβλητο παράδειγμα καί γιά ὅλους ἐμᾶς τούς σημερινούς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι καλούμαστε νά ἐφαρμόσουμε ἀντιστοίχως τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας, ἔστω κι ἄν τό περιβάλλον πού ζοῦμε τό ἀγνοεῖ ἐπιδεικτικά.

Ἡ ἐντυπωσιακή, γιά τήν θέση της αὐτή, Ἱ. Μονή ἀνηγέρθη τό ἔτος 1722 ἀπό τόν Ἡγούμενο Ματθαῖο, ἕναν ὁσιακῆς βιωτῆς κληρικό, ὁ ὁποῖος μερίμνησε προκειμένου νά ἁγιογραφηθεῖ καί τό Καθολικό τοῦ Προφήτου Ἠλία, μετά τήν ἀποπεράτωση, μέ ἰδιαίτερο μάλιστα εἰκονογραφικό πρόγραμμα στό ὁποῖο περιλαμβάνονται χαρακτηριστικές σκηνές ἀπό τήν πολυκύμαντη ζωή τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Προφήτου. Ἐντός τοῦ περιβόλου τῆς Μονῆς ὑπάρχει καί δεύτερος κατάγραφος Ναός, αὐτός τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος, κτίσμα τοῦ ἔτους 1728, μέ κτίτορα τόν ἴδιο Ἡγούμενο, Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Ἄννης, καθώς καί τά Κελλιά τῶν Μοναχῶν, πού ζοῦσαν ἐκεῖ μέχρι τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος.

Σύμφωνα δέ μέ τίς ὑπάρχουσες ἱστορικές μαρτυρίες, στά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς εἶχαν ἀναπτύξει ἀξιοσημείωτο ἐθνικό καί πνευματικό ἔργο, ἀφοῦ συντηροῦσαν πλούσια βιβλιοθήκη καί συνέδραμαν ἔμπρακτα στήν λειτουργία τῆς παρακείμενης Σχολῆς τῆς Ἁγίας Μαρίνας, ἡ ὁποία ἀπέβη πνευματικός φάρος γνώσεως γιά τήν νεότητα τῆς Σύμης.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα ἀντιστοίχως τῶν δύο λατρευτικῶν Συνάξεων.

 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ "ΑΝΗΦΟΡΟΥ"

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ "ΒΙΓΛΑΣ"