ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΣΥΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

 19

Σήμερα 25η Ἰουλίου 2021 Κυριακή Ε΄ Ματθαίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε πανηγυρικῶς τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ὁλοκληρώσεως ἐσωτερικῶς τῶν ἀνακαινιστικῶν του ἐργασιῶν, προκειμένου ὁ περικαλλής αὐτός Ἱ. Ναός νά ἀποδοθεῖ καί πάλι στήν λογική λατρεία τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ.

Ἀφοῦ ἔλαβαν χώρα ἐκτεταμένες παρεμβάσεις ἐξωτερικῶς, μέ τήν ἀντικατάσταση τῆς κεραμοσκεπῆς, τῆς στεγανοποιήσεως καί τοῦ ἐλαιοχρωματισμοῦ, ἀπό μηνῶν, μερίμνῃ τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, ἄρχισαν καί ἐσωτερικῶς ἐργασίες ἀνακαινίσεως καί ἐξωραϊσμοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πού περιελάμβαναν ἀντικατάσταση ἀποσαθρωμένων σοβάδων, γενικό ἐλαιοχρωματισμό μέ χρωματική διακοσμητική καί τοποθέτηση πολυελαίων, ὥστε ὁ χῶρος ἀνανεωμένος νά λάβει καί πάλι τήν ἐνδεικνυομένη σεμνοπρεπῆ ἐκκλησιαστική μορφή καί πνευματική του ἀκτινοβολία, πού δημιουργοῦν στούς πιστούς, ἀτμόσφαιρα θερμῆς οικειότητας, κατάλληλης γιά θρησκευτική περισυλλογή καί κοινή προσευχή.

Μετά τήν δοξολογία ὁ Σεβασμιώτατος, τέλεσε κατά τήν κανονική ἐκκλησιαστική τάξη τόν Ἁγιασμό καί ἀνέπεμψε εἰδική εὐχή ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν ἐργασιῶν, στήν ὁποία ἔγινε μνεία ὑπέρ ὑγείας καί βοηθείας ὅλων ὅσοι ἐργάσθηκαν καί συνετέλεσαν ἔμπρακτα στήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου, ὡς καί τῶν μελῶν τῆς δραστήριας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς. Συλλειτούργησαν ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιος Πατρός καί ὁ Διάκονος π. Γεώργιος Κακακιός. Τήν ἱερά ὑμνωδία ἀνέμελψαν γλυκυφθόγγως οἱ Ἱεροψάλτες κ. Μερκούριος Γιανναρᾶς καί κ. Μιχαήλ Κυπριώτης.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ κήρυξε τόν θεῖο λόγο, συνεχάρη καί εὐχαρίστησε τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο γιά τήν οὐσιαστική συμβολή του στήν ἀνακαίνιση τοῦ Ἱ. Ναοῦ, καθώς καί τούς εὐλαβεῖς δωρητές, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν καθοριστικά ἐκ τοῦ ὑστερήματός τους στήν ὅλη προσπάθεια. Τέλος, γιά λόγους συμβολικούς, τό δραστήριο Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο μετά τήν ἀπόλυση, πραγματοποίησε στό εὐρύχωρο προαύλιο παρουσίᾳ τοῦ ἐκκλησιάσματος τήν κλήρωση τῆς λαχειοφόρου ἀγορᾶς πού ἔγινε γιά τήν ἐπιπλέον ἐνίσχυση τοῦ ἐνοριακοῦ ταμείου καί προσέφερε τόν παραδοσιακό καφέ καί διάφορα ἑορταστικά κεράσματα.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα.