Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

 02

Καθ’ ὄλη τὴν διάρκεια τοῦ Δεκαπενταύγουστου, σέ ὅλες τίς ἐνορίες, τελοῦνταν οἱ ἱερές Παρακλήσεις πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας καὶ ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ἀκούραστα περιόδευσε σέ κάθε Ἑνοριακό Ναό ἀλλά καί σέ πολλά ἀκόμη Ἐξωκκλήσια Της.

Χοροστάτησε στοὺς ἐσπερινούς καὶ ἔψαλε μὲ τό χαρακτηριστικόν καί ιδιαίτερον Ἁγιορειτικόν ὕφος τόν Μικρόν καὶ Μεγάλον Παρακλητικόν Κανόνα. Στό τέλος τῶν ἀκολουθιῶν, ὀμιλοῦσε στούς πιστούς γιά τό Θεομητορικό Πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τόν κορυφαῖο ρόλο πού Αὐτή διεδραμάτισε στό Μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.

Ἀκολουθεί φωτογραφικό λεύκωμα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ι.Ν ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

Ι.Ν ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΗΜΟΝΗΤΡΙΑΣ

Ι.Ν ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ

Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ

Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΔΙ

ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΡΤΙΑΝΗ