Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

01

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα, σύμφωνα μέ τήν μακραίωνη ἐκκλησιαστική τάξη καί παράδοση, ἑορτάστηκε σήμερα, Τετάρτη, 1η Σεπτεμβρίου 2021, στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἡ ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου – ἡ ἐκκλησιαστική πρωτοχρονιά – καί ἡ Σύναξη πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, τῆς ὁποίας ἡ πανίερη εἰκόνα φυλάσσεται στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Μέ σχετική Πατριαρχική καί Συνοδική ἀπόφαση ἄλλωστε, ἡ σημερινή ἡμέρα ἀπό τό ἔτος 1989 εἶναι ἀφιερωμένη καί στήν προσευχή ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ὡς ἐκ τούτου τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης 31ης Αὐγούστου καί εἰς τήν Ἱ. Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ἐτελέσθη χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ. Παναγιότητος ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος καί ἐν τέλει ἡ χειροθεσία τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ κ. Σωτηρίου Τσιόδρα εἰς Ἄρχοντα Πρωτοασηκρήτη τῆς Μ. τ. Χ. Ε.

Τήν πρωΐαν τῆς σήμερον, Τετάρτης 1ης Σεπτεμβρίου εἰς τόν Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία, χοροστατούσης τῆς Α.Θ. Παναγιότητος ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. καί Πανιερ. Μητροπολιτῶν καί Ἀρχιεπισκόπων καί τῶν Θεοφιλ. ἐπαρχιούχων Ἐπισκόπων, εἰς τήν ὁποία συμμετεῖχε προσκληθείς καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος.

Στό τέλος πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη τελετή τῆς Ἰνδίκτου, κατά τήν ὁποία ἀναγνώστηκε ἀπό τόν Πατριάρχη, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πράξη τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος. Στή συνέχεια ὁ Παναγιώτατος ὑπέγραψε τό σχετικό κείμενο στόν Κώδικα τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καί ἀκολούθως ὑπέγραψαν κατά σειρά ὅλοι οἱ παριστάμενοι ἐπαρχιοῦχοι Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει προσκληθεῖ στίς ἐργασίες τῆς Συνάξεως τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ἀπό τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο καί ὑπείκων ἀσμένως στήν λίαν τιμητική Πατριαρχική Πρόσκληση, μετέβη στήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά μετάσχει τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνάξεως, οἱ ὁποῖες λάμβάνουν χώρα μεταξύ 1ης καί 3ης Σεπτεμβρίου 2021 στό κεντρικό ξενοδοχεῖο «Hilton» τῆς Πόλεως, πρός ἀποφυγή μετακινήσεων λόγω καί τῶν προστατευτικῶν μέτρων ἀπό τήν Πανδημία. Πρόκειται γιά μιά πολύ σημαντική πρωτοβουλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, μέ τήν ὁποία ἐγκαινιάζεται τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος καί καθορίζονται τά κοινά πλαίσια πνευματικῆς πορείας καί διακονίας τῶν ἀνά τόν κόσμο Ἐπαρχιῶν δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνάξεως τῆς Ἱεραρχίας τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολιτῶν καί Ἀρχιεπισκόπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πού πραγματοποιεῖται ὑπό τήν προεδρία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου, κήρυξε μέ τήν εἰσαγωγική του ὁμιλία τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης καί σημειώνεται σ’ αὐτήν μετέχουν περισσότεροι ἀπό ἑκατό Ἱεράρχες, ἀπό τήν Ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου, τά Δωδεκάνησα τήν Κρήτη καί ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη.

Ἀκολουθεῖ τό Πρόγραμμα τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας:

Τετάρτη, 1η Σεπτεμβρίου 2021

[17:00] Ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως.
Ἀκολουθία ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως.
Εἰσαγωγική Ὁμιλία Α.Θ. Παναγιότητος
Ἀντιφώνησις Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ
Α´ Συνεδρία: Πανδημία καί Ἐκκλησιαστική ζωή.
Ι. Ἡ Πρόκλησις τῆς Πανδημίας.
– Ἐντιμολ. Καθηγητής κ. Σωτήριος Τσιόδρας
ΙΙ. Ἡ Ἐκκλησία εἰς τόν καιρόν τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19: προβλήματα, ἐμπειρίες, λύσεις
– Σεβ. Μητροπολίτης Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριος.
– Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος.
– Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος.
– Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Μακάριος.
Συζήτησις.

Πέμπτη, 2α Σεπτεμβρίου 2021

[09:30] Β´ Συνεδρία: Ἡ ἐξαγγελία τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τόν ΚΑ΄ αἰῶνα
– Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καναδᾶ κ. Σωτήριος.
– Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος.
– Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας κ. Ἀμβρόσιος.
Διάλειμμα
– Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἄσσου κ. Τιμόθεος.
– Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἰλίου κ. Ραφαήλ.
– Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀργυρουπόλεως κ. Ἀμβρόσιος.
Συζήτησις.
* * *
[16:30] Γ´ Συνεδρία: Ἐκκλησία καί Σύγχρονος Κόσμος.
Ι. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰς τό σύγχρονον γεωπολιτικόν, ἐκκλησιαστικόν καί κοινωνικόν περιβάλλον.
– Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Παρασκευόπουλος
«Σύγχρονα γεωπολιτικά δεδομένα καί Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία».
– Σεβ. Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος:
«Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον: Κανονική παράδοσις καί Ἐκκλησιολογία ὑπό τήν διάστασιν τῶν συγχρόνων ἐξελίξεων».
– Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος:
«Τό ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀποθεματικόν Ταμεῖον τῆς Ἐκκλησίας, πρωτοβουλίᾳ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς».
Συζήτησις.
ΙΙ. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί αἱ Διαχριστιανικαί καί Διαθρησκειακαί Σχέσεις.
– Ἐντιμολ. Καθηγητής κ. Ἀριστοτέλης Παπανικολάου:
«Περί τοῦ κειμένου "Ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς"»
– Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιος Βλαντῆς:
«Τό σύγχρονον τοπίον εἰς τάς Οἰκουμενικάς σχέσεις»
– Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ:
«Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐν διαλόγῳ μέ τάς μή Χριστιανικάς θρησκείας»
Συζήτησις.

Παρασκευή, 3η Σεπτεμβρίου 2021

[09:30] Δ´ Συνεδρία: Διαλεγομένη Ποιμαντική.
Ι. Πτυχαί τῆς ποιμαντικῆς μερίμνης τῆς Ἐκκλησίας
– Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος:
«Ἡ μέριμνα διά τήν Ὀρθόδοξον νεολαίαν ἐν Τουρκίᾳ σήμερον».
– Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας:
«Ἡ νεολαία: ὄχι μόνον τό μέλλον, ἀλλά καί τό παρόν τῆς Ἐκκλησίας».
– Σεβ. Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ:
«Ἡ τρίτη ἡλικία ὡς περιεχόμενον τῆς ποιμαντικῆς διακονίας».
Συζήτησις.
ΙΙ. Ἡ μαρτυρία τοῦ Μοναχισμοῦ
– Πανοσιολ. Καθηγούμενος Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας κ. Ἐλισσαῖος:
«Τό ἦθος τοῦ Ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ».
– Ὁσιωτάτη Μοναχή κ. Ὑπαντία, Καθηγούμενη τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου Ἁγίας Σκέπης Σολάν:
«Διακονική πνευματικότης καί μοναχισμός».
Συζήτησις.
Καταληκτήριος Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος

Ἀκολουθία ἐπί τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως

 

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα ἀπό στιγμιότυπα τῶν ὡς ἄνω γεγονότων.