Η Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

 1631436220811 1 55a

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος σύμφωνα μέ τό ἀνακοινωθέν πρόγραμμά του μετέβη εἰς τό Καστελλόριζο τό τριήμερο ἀπό τό Σάββατον 11ην ἕως καί τήν Δευτέραν 13η Σεπτεμβρίου 2021, συνοδευόμενος ἀπό τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό, γιά νά συνεορτάσει καί ἐφέτος μέ τούς ἀκρίτες κατοίκους τήν 78η ἐπέτειο ἀπελευθερώσεως τῆς Νήσου, πάγια τακτική του ἀπό τήν ἐγκατάστασή του ὡς Μητροπολίτου.

Ἀρχικῶς τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου χοροστάτησε τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ πού ἔλαβε χῶρα εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐνῶ τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς ὡσαύτως εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, μέ συλλειτουργούς του τόν π. Γεώργιο Μαλτέζο, Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Μεγίστης, καθώς καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό, ἐνῶ ὁ καλλίφωνος Ἱεροψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων Θεοτόκου πόλεως Ρόδου κ. Παναγιώτης Μανουσάκης διηκόνησε γλυκυφθόγγως τό ἱ. Ἀναλόγιον.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμιλήσας ἐπικαίρως, ἀνεφέρθη στὴν σημερινὴ Κυριακὴ ποὺ προηγεῖται τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, διότι μὲ τὰ ἁγιογραφικά της ἀναγνώσματα προσφέρει μία πρώτη εὐκαιρία στοὺς πιστοὺς νὰ ἐμβαθύνουν περισσότερο στὸ μυστήριο τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ.

Ἀνάμεσα στὰ τόσα σύμβολα τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως ὁ Τίμιος Σταυρὸς εἶναι τὸ σημαντικότερο, γιατί ἐκφράζει τὴ νίκη τοῦ Χριστοῦ κατὰ τοῦ θανάτου. Εἶναι τὸ ὅπλο τῶν ἁγίων ἐναντίον ὅλων τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους καὶ ἡ σημαία κάτω ἀπὸ τὴν ὁποία οἱ δίκαιοι ἀγωνίζονται ἐναντίον τοῦ Διαβόλου.

  Παρατίθεται φωτογραφικό λεύκωμα.