Η ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

 245526045 4297790096935432 7857417433091108402 n

Τό πρωί τῆς Κυριακῆς 17ης Ὀκτωβρίου 2021, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν π. Στέφανο Μακρῆ Ἐφημέριο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τά ἱερά ἀναλόγια κόσμησαν, ὁ κ. Δημοσθένης Γιανναρᾶς Πρωτοψάλτης τοῦ Ναοῦ καί ἕτεροι τινές.

Μέ τήν τέλεσιν τῆς σημερινῆς ἀναιμάκτου Θείας Λατρείας, ἑορτάσθη ἐκκλησιαστικῶς διά πρώτη φορά, «Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἰατρῶν», συμφώνως μέ Πατριαρχική καί Συνοδική ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία προβλέπει ὅτι, τὴν πλησιέστερη Κυριακὴ ἑκάστου ἔτους πρὸς τὴν 17ην καὶ τὴν 18ην Ὀκτωβρίου, ἡμέρες κατὰ τὶς ὁποῖες ἑορτάζεται ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καὶ ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ, ἡ Ἐκκλησία νὰ τιμᾶ τὴν ὅλη συνεισφορὰ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης καὶ τῶν θεραπόντων αὐτῆς πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα. Στόχος εἶναι νὰ ἑορτασθεῖ ἡ Σύναξη τῶν Ἁγ. Ἰατρῶν μὲ κάθε λαμπρότητα καὶ νὰ τιμηθοῦν πρεπόντως οἱ Λειτουργοὶ στὸν χῶρο τῆς ὑγείας μὲ τὴν προβολὴ ποὺ τοὺς ἀξίζει, ὅπως ἀναφέρει σέ σχετική ἀνακοίνωση τὸ Δίκτυο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴν Ποιμαντικὴ Διακονία στὸν Χῶρο τῆς Ὑγείας.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη πρωτίστως εἰς τήν Πατριαρχικήν αὐτήν ἀπόφαση καί ἀνέγνωσε τήν σχετικὴ ἐγκύκλιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρός τούς ἐκκλησιαζομένους Πιστούς, πού προσῆλθαν γιά νά ἐκκλησιασθοῦν καί νά συμμετάσχουν στό Κυριακό Δεῖπνο, ἐνῶ παραλλήλως ὁμίλησε δι' ὀλίγων περί τῆς διδακτικότατης ἀναγνωσθείσης Εὐαγγελικῆς παραβολῆς τοῦ Καλοῦ Σπορέως.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα τῆς λειτουργικῆς συνάξεως.